Profesionālās kompetences pilnveides programmas kursi 2017. gada 6. un 13. oktobrī

Šī gada 6. un 13. otobrī Strazdumuižas internātvidusskolā – attīstības centrā vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem notika profesionālās kompetences pilnveides programmas: 1. Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamajiem ar redzes traucējumiem. 2. Tehnoloģijas, t.sk. asistīvās, un to sniegtās iespējas speciālo pedagoģisko vajadzību mazināšanai mācību procesā izglītojamajiem ar redzes traucējumiem. Vispārizglītojošo skolu...

Turpināt lasīt

Vispārizglītojošo skolu sociālo pedagogu viesošanās Strazdumuižas internātvidusskolā – attīstības centrā vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem

12.oktobrī Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas vispārizglītojošo skolu sociālie pedagogiem norisinājās metodiskā diena par tēmu “Vājredzīgu un neredzīgu bērnu izglītošanas specifiskie jautājumi”. Sociālie pedagogi mūsu skolā viesojās pirmo reizi. Viņi ar lielu interesi vēroja darbu mācību stundās, iepazinās ar vājredzīgu un neredzīgu skolēnu izglītošanas specifiku, tehniskajiem palīglīdzekļiem un mācību materiālu izgatavošanas...

Turpināt lasīt

Profesionālās kompetences pilnveides programmas kursi 2017. gada 22. un 29. septembrī

 22. un 29. septembrī skolā notika pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi: “ Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamajiem ar redzes traucējumiem”, “Tehnoloģijas, t.sk. asistīvās, un to sniegtās iespējas speciālo pedagoģisko vajadzību mazināšanai mācību procesā izglītojamajiem ar redzes traucējumiem”.  Vispārizglītojošo skolu un PII pedagogi  klausījās lekcijas par to, kā redzes traucējumi...

Turpināt lasīt

Profesionālās kompetences pilnveides programmas kursi 2017. gada 5. un 6. jūnijā

Šī gada 5. un 6. jūnijā Strazdumuižas internātvidusskolā – attīstības centrā vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem tika organizēti un vadīti  profesionālās kompetences pilnveides programmas kursi vispārizglītojošo skolu pedagogiem: 1. Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamajiem ar redzes traucējumiem. 2. Tehnoloģijas, t.sk. asistīvās, un to sniegtās iespējas speciālo pedagoģisko vajadzību mazināšanai mācību procesā izglītojamajiem...

Turpināt lasīt

Rīgas 3. speciālās pamatskolas pedagogu seminārs

16. martā mūsu skolā viesojās Rīgas 3.speciālās pamatskolas pedagogi. Semināra “Vājredzīgu un neredzīgu bērnu ar kompleksiem traucējumiem mācību darba nodrošinājums” ietvaros, tika rādīta prezentācija, demonstrētas modernās tehnoloģijas un dažādi specifiskie mācību materiāli. Bija iespēja apmeklēt multisensorās un klašu telpas. Pedagogi tika iepazīstināti ar Braila rakstu, praktiski tika ierādītas orientēšanās pamatiemaņas...

Turpināt lasīt