Starptautiskā Bakalaurāta programmu ietvaros veiktais pētījums par neiroplasticitāti

Pētījuma laiks: 29.01.2018. — 6.02.2018. Vieta: Strazdumuižas internātvidusskola attīstības centrs vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem Autors: Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 12. klases skolnieks Kristaps Eduards Šerps Pētījuma dalībnieki:  9 neredzīgi 7.-12. klases izglītojamie   Saistībā ar Starptautiskā Bakalaurāta programmu Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 12. klases skolnieks Kristaps Eduards Šerps organizēja pētījumu...

Turpināt lasīt

Vecāku sapulce

3. februārī skolā tika organizēta vecāku sapulce. Direktora vietniece izglītības jomā Sarmīte Rozīte klātesošos informēja par skolas darba aktualitātēm. Aktualizēja normatīvo aktu svarīgākos jautājumus. Izstāstīja par jauninājumiem izglītības sistēmā, tas ir- kompetenču pieeju. Metodiķe Dzintra Pokule iepazīstināja ar metodisko izstrādni “Ēdiena izvietošana šķīvī”. Psiholoģe Ilona Gintere informēja par izmaiņām piesakoties...

Turpināt lasīt

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studentu viesošanās skolā

12. janvārī skolā viesojās studenti no Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas izglītības, valodu un dizaina fakultātes, studiju virziens-izglītība, pedagoģija un sports. Skolas direktore Ligita Ģeida studentiem vadīja lekciju “Redzes traucējumu izraisīto problēmu risināšana izglītības procesā”. Lekcijas ietvaros, apmeklējot mācību stundas, studenti guva priekšstatu, kā izglīto skolēnus Strazdumuižas internātvidusskolā – attīstības centrā vājredzīgiem...

Turpināt lasīt

Latvijas Universitātes optometrijas un redzes zinātnes 1. kursa maģistra studiju studentu viesošanās

6. decembrī mūsu skolā viesojās Latvijas Universitātes optometrijas un redzes zinātnes 1. kursa maģistra studiju studenti. Studentus iepazīstinājām ar vājredzīgu un neredzīgu skolēnu izglītošanas specifiskajiem jautājumiem un tehnisko palīglīdzekļu izmantošanu mācību procesā. Paldies, pasniedzējai Evitai Kassalietei par jauko sadarbību!

Turpināt lasīt