Mūzikas akadēmijas studentu viesošanās skolā

28. novembrī mūsu skolā speciālās pedagoģijas kursa ietvaros viesojās Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijas 3. kursa studenti. Studentiem bija iespēja vērot prezentāciju par skolu, ieskatīties kā gatavo mācību materiālus vājredzīgiem un neredzīgiem izglītojamajiem. Tāpat studenti piedalījās mācību procesa vērošanā. Mūzikas skolotājas dalījās pieredzē par neredzīgu un vājredzīgu skolēnu mūzikas mācīšanas metodiku....

Turpināt lasīt

Profesionālās kompetences pilnveides programmas kursi 2017. gada 3. un 10. novembrī

Šī gada 3. un 10. novembrī norisinājās tālmācības kursi vispārizglītojošo skolu pedagogiem “Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamajiem ar redzes traucējumiem” un ”Tehnoloģijas, t.sk. asistīvās, un to sniegtās iespējas speciālo pedagoģisko vajadzību mazināšanai mācību procesā izglītojamajiem ar redzes traucējumiem’’. Kursu dalībnieki iepazinās ar sociālo iemaņu veidošanu vājredzīgiem un neredzīgiem izglītojamiem,...

Turpināt lasīt

Konference “Tiflopedagoga atbalsts šodien: starp realitāti un cerībām.” (Lietuva,Viļna)

Šī gada 3. novembrī Lietuvā norisinājās Starptautiska praktiska konference “Tiflopedagoga atbalsts šodien: starp realitāti un cerībām.” Konferencē piedalījās 71 dalībnieks. Tika pārstāvētas Baltkrievijas, Lietuvas un Latvijas izglītības iestādes vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem. Konferenē akcentēta tēma- agrīnā rehabilitācija vājredzīgiem un neredzīgiem pirmskolas vecuma bērniem. Pieredzē dalījās praktizējoši tiflopedagogi, mikrologopēdi, rehabilitologi u....

Turpināt lasīt

Profesionālās kompetences pilnveides programmas kursi 2017. gada 6. un 13. oktobrī

Šī gada 6. un 13. otobrī Strazdumuižas internātvidusskolā – attīstības centrā vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem notika profesionālās kompetences pilnveides programmas: 1. Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamajiem ar redzes traucējumiem. 2. Tehnoloģijas, t.sk. asistīvās, un to sniegtās iespējas speciālo pedagoģisko vajadzību mazināšanai mācību procesā izglītojamajiem ar redzes traucējumiem. Vispārizglītojošo skolu...

Turpināt lasīt

Vispārizglītojošo skolu sociālo pedagogu viesošanās Strazdumuižas internātvidusskolā – attīstības centrā vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem

12.oktobrī Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas vispārizglītojošo skolu sociālie pedagogiem norisinājās metodiskā diena par tēmu “Vājredzīgu un neredzīgu bērnu izglītošanas specifiskie jautājumi”. Sociālie pedagogi mūsu skolā viesojās pirmo reizi. Viņi ar lielu interesi vēroja darbu mācību stundās, iepazinās ar vājredzīgu un neredzīgu skolēnu izglītošanas specifiku, tehniskajiem palīglīdzekļiem un mācību materiālu izgatavošanas...

Turpināt lasīt