Skola īsteno normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā licencētas vispārējās izglītības programmas:

 1. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar redzes traucējumiem (kods 01015111);
 2. Speciālās pirmsskolas izglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar redzes traucējumiem (kods 01015121);
 3. Speciālās pirmsskolas izglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 01015911);
 4. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar redzes traucējumiem (kods 21015111);
 5. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar redzes traucējumiem (neklātiene) (kods 21015131);
 6. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar redzes traucējumiem (kods 21015121);
 7. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015811);
 8. Speciālās pamatizglītības mazākumtautību programma izglītojamiem ar garīgās attīstības traucējumiem (kods 21015821);
 9. Speciālās pamatizglītības programma izglītojamiem ar smagiem garīgās attīstības traucējumiem vai vairākiem smagiem attīstības traucējumiem (kods 21015911);
 10. Speciālās vidējās izglītības programmas izglītojamiem ar redzes traucējumiem (kods 31015111);
 11. Speciālās vidējās izglītības programmas izglītojamiem ar redzes traucējumiem (neklātiene) (kods 31015131)