Arī šogad, no 10.-12. martam, mūsu skolā-attīstības centrā norisinājās Agrīnā atbalsta programma pirmskolas vecuma bērniem ar redzes un redzes un kompleksiem traucējumiem  un viņu vecākiem. Agrīnā atbalsta programmas ietvaros, lai pilnveidotu zināšanas un prasmes,  piedalījās speciālisti no Preiļiem un Preiļu novada.

Programma tika rūpīgi pārdomāta, piedāvātas individuālās un grupu nodarbības bērniem, ko vadīja skolas-attīstības centra speciālisti . Tāpat organizētas dažādas aktivitātes bērnu vecākiem.  Laba sadarbība izveidojusies ar Servisa suņu biedrību, ar bērniem strādāja biedrības speciālisti un īpaši apmācīti suņi.

Programmas nobeigumā, iesaistītajiem dalībniekiem tika sniegti ieteikumi, kā turpināt darbu mājās. Izveidojusies produktīva sadarbība ar vecākiem, vecāki snieguši atgriezenisko saiti.

Paldies visiem, kas piedalījās un atbalstīja!