Arī šoruden (no 18. līdz 20. oktobrim) ar prieku tikāmies Agrīnā atbalsta programmā. Programmās dalībnieku vidū bija vājredzīgi un neredzīgi bērni un viņu vecāki no dažādām Latvijas vietām. Prieks, ka šoreiz mūsu pulkam piebiedrojās vairāki jauni dalībnieki.

Bērniem un viņu tuviniekiem tika piedāvāta iespēja piedalīties gan individuālās nodarbībās pie dažādiem speciālistiem, gan arī kopīgās nodarbībās. Patīkamā atmosfērā bērni kopā ar saviem vecākiem piedalījās multisensorās integrācijas un mūzikas terapijas nodarbībās.

Vecākiem bija iespēja sarunāties ar skolas psihologu, piedalīties jogas, sporta un drāmas nodarbībās, iespēja dalīties pieredzē savstarpēji, atbalstīt vienam otru un iedvesmot.

Speciālistu vērojumi tika apkopoti attīstības dinamikas uzskaitē, savukārt, katram bērnam dienasgrāmatā apkopoti ieteikumi vecākiem, kā strādāt un ko darīt ar bērnu mājās.

Izvērtējot darbu, vecāki novērtēja pārdomātu Agrīnā atbalsta programmas koncepciju, nodarbību dažādību, patīkamu atmosfēru, tāpat patīkamo sadarbību ar skolas speciālistiem.

Maziem skudras solīšiem, kā teica viena no mammām, bērni turpina attīstīties un augt. Savukārt mēs, Atbalsta programmā iesaistītie speciālisti, darām savu darbu no sirds un saprotam, cik ļoti šis darbs ir vajadzīgs un svētīgs.

Uz tikšanos pavasarī!