Skolas internāts atrodas atsevišķā ēkā , ar ieeju no skolas ēkas. Internātā ir 136 vietas. Mācību telpas un internāta telpas atdala atpūtas telpa, kur izglītojamie var skatīties televizoru, izmantot datoru, muzicēt.
Internāta telpas ir izvietotas 4 stāvos. Istabas ir ar 2, 3 un 4 guļamvietām, nakts skapīti, skapi un galdu. Katrā stāvā ir atsevišķs sanitārais mezgls zēniem un meitenēm, ar atsevišķu dušas telpu, personīgās higiēnas telpu, tualeti. Telpu interjers veidots, ievērojot dažādus vides pieejamības principus.
Izglītojamie guļamistabās tiek izvietoti pa vecumposmiem, ņemot vērā dzimumu.

Internāta telpās atrodas spēļu un rotaļu istaba, kuru izglītojamie var brīvi izmantot ārpus stundu laikā. Katrā stāvā ir atpūtas stūrītis ar televizoru, virtuve ar nepieciešamo sadzīves tehniku, pašapkalpošanās prasmju apguvei. Internātā ir atsevišķa telpa – vienistabas dzīvokļa prototips, ar mērķi dot jauniešiem iespēju mācīties dzīvot patstāvīgi.
Internāta pagrabstāvā atrodas trenažieru zāle, džudo zāle, kura ir pielāgota izglītojamajiem ar redzes traucējumiem, aprīkota ar nepieciešamo sporta inventāru .
Internāta telpas ir ērtas un patīkamas dzīvošanai.