Paziņojums par lēmumu 19.11.2015.

Identifikācijas numurs- SMIVS 2015/2 Strazdumuižas internātvidusskolas- attīstības centra iepirkuma komisija 2015.gada 19. novembrī pieņēma lēmumu slēgt līgumu „Braila rakstāmmašīnu iegāde Strazdumuižas internātvidusskolas- attīstības centram vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem vajadzībām” ar SIA „Exceed.” reģ. Nr. LV 44103079209 par 5608. (pieci tūkstoši seši simti astoņi euro,00 centi). Cena norādīta bez PVN 21%.

Continue reading

Informatīvs paziņojums par iepirkumu

Identifikācijas numurs- SMIVS 2015/1 Strazdumuižas internātvidusskolas – attīstības centra iepirkuma komisija 2015.gada 18. maijā pieņēma lēmumu slēgt līgumu iepirkuma 1., 2., 3., 4. daļās „Pārtikas preču piegāde Strazdumuižas internātvidusskolas – attīstības centra vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem vajadzībām” ar SIA „S.A.V.” reģ. Nr. LV 40003226249. Iepirkuma  1. daļas līgumcena  EUR 18261,70 (astoņpadsmit...

Continue reading

Informatīvs paziņojums par iepirkumu no 06.03.2015.

Identifikācijas numurs –SMIVS 2015/1 Strazdumuižas internātvidusskola- attīstības centrs rīko atklātu konkursu pārtikas preču piegādei skolas vajadzībām. Piedāvājumus var iesniegt līdz 10.04.2015.g. plkst. 10.00 Rīgā, Juglas ielā 14a pie atbildīgā administratora vai sekretāres. Iepirkumu kontaktpersona direktores vietniece administratīvi saimnieciskajos jautājumos Ieva Klīve: e-pasts: smivs@riga.lv, tātrunis: +371 67819155

Continue reading