Foto un video pulciņš

Artūrs un Sofija filmē un fotogrāfē kādu skolas pasākumu. Artūrs pie datora strādā ar video programmu

Foto – video pulciņā mācāmies uzņemt kvalitatīvas fotogrāfijas, novērtēt redzamo sižetu , izvēlēties nepieciešamo kadrējumu un citas derīgas lietas. Piedalāmies ārpusskolas foto izstādēs. Esam klāt skolā notiekošajos pasākumos, pēc iespējas dokumentējam tos, interesantākos momentus filmējam. Vēlāk no uzņemtā materiāla veidojam filmas par mūsu skolas dzīvi , ko demonstrējam skolas skatītāju auditorijai un saglabājam video arhīvā.


Datorikas pulciņš

Informātikas pulciņa zēni pie datoriem datorklasē.

Skolēni, kam ir interese par informācijas tehnoloģiju lietošanu, pulciņā var papildināt informātikas stundās apgūtās zināšanas un iemaņas. Pulciņa dalībnieki mācās strādāt ne tikai populārākajās lietojumprogrammās, bet arī pagūst datora uzbūvi, iemācās noteikt tā detaļu bojājumus un to salabot. Nodarbībās tiek salīdzinātas dažādas operētājsistēmas, lietojumprogrammas un apgūta to uzstādīšana. Skolēniem ir iespēja arī apgūt vizuālo un tekstuālo programmēšanu kā arī 3D objektu projektēšanu.

 

 

 

 


Vokālais ansamblis

Vokālā ansambļa meitenes ar skolotāju Irēnu OzoliņuSkolā darbojas 6.-12.klašu vokālais ansamblis. Tā ietvaros darbojas arī vokālā ansambļa izlase, kurā dzied labākie. Ar izlasi jau katru gadu piedalāmies dažādos konkursos un gūstam augstus rezultātus.( vokālās mūzikas konkurss Balsis, fonds Nāc līdzās, konkurss-festivāls Mēs-Latvijai.) Ar ansambli kuplinām skolas pasākumus un esam arī viesojušies citās skolās.

 

 

 

 

 

 

 


Vides izglītības – tūrisma pulciņš

Skolotāja Anita Baumane ar skolēniem pie Daugavas. Mairis, Leo, Deniss, Silvestrs, Vladislavs pilsdrupās pie Daugavas.

Vides izglītības –tūrisma pulciņa devīze ir ,,No putekļiem ārā no dūmiem, mūs Latvijas daba sauc’’. Tas domāts kā tiešā tā pārnestā nozīmē. Savas pastāvēšanas laikā pulciņš ir devies vairāk nekā simts visdažādākajos pārgājienos un ekskursijās. Jaukākais secinājums pēc pārgājiena bija kāda pusaudža teiktais:,, Šis pārgājiens ir labākais, kas ar mani līdz šim ir noticis!” Aicinu pieteikties skolēnus sākot ar 7.klasi! Iepazīsim Latviju kopā!


Netradicionālo rokdarbu pulciņš

Cimdi, zilonis, glezna izveidoti no adiegiem un audumiem Dažādi rokdarbi izstādē

Pulciņš izveidots, lai vājredzīgi un neredzīgi bērni varētu sekmīgāk attīstīt savu radošo potenciālu, apgūtu jaunus darba paņēmienus, iemācītos praktiski darboties ar dažādas struktūras materiāliem un dažādiem darbarīkiem. Radošie uzdevumi attīsta bērnu fantāziju, veiksmīga piedalīšanās izstādēs un skolēnu darbu visa veida publiskošana ceļ skolēnu – redzes invalīdu pazemināto pašvērtējumu un palīdz integrēties vienaudžu vidū, dzīvot pilnvērtīgu un piepildītu emocionālo dzīvi.


Keramikas pulciņš

 

Skolā darbojas keramikas pulciņš, kur mācāmies gatavot izstrādājumus no māla gan savam priekam, gan arī, lai piedalītos izstādēs un konkursos, kuros esam guvuši ievērojamus panākumus.


Saksofonu pulciņš

Par saksofonu pulciņu pirmā doma, kas nāk prātā ir Iedvesma un Uzdrīkstēšanās! Jo kopā mēs varam paveikt neiespējamo! Koncertos redzot klausītāju atzinību, ir ļoti liels prieks, ka mūsu darbs ir novērtēts! Tas dod mums iedvesmu nostādīt arvien augstākus mērķus.


Mūzikas terapijas grupa un Muzikāli attīstošā grupa

Bērna roka, kas spēlē zvaniņus. Bērna rokas virs sensoriem skaņu apļiem.

Mūzikas terapija ir mūzikas zinātnisks pielietojums terapeitiskiem nolūkiem. Mūzikas terapija ir viens no alternatīviem terapijas veidiem, kas palīdz bērniem ar garīgiem vai fiziskiem traucējumiem. Tā attīsta bērnu sociālās komunikācijas spējas. Mūzikas terapija attīsta valodas izpratni un veicina runas, dzirdes attīstību, uzlabo atmiņu, ļauj izteikt emocijas, rosina uz aktīvu pašizpausmi, tā ceļot pašapziņu.
Muzikāli attīstoša grupā skolēni ar kompleksajiem traucējumiem gūst pozitīvas emocijas kopā dziedot, dejojot un spēlējot ritma instrumentus. Piedalāmies skolas pasākumos.


Vokālais ansamblis

Jaunāko klašu bērni skolas zālē rindā dzied un spēlē zvaniņus. 

Vokālajā ansamblī tiek attīstīta jaunāko klašu skolēnu muzikālā dzirde, vokālās iemaņas un ritma izjūta. Apgūstam jaunas dziesmas, piedalāmies skolas un ārpusskolas pasākumos. Gūstam uzstāšanās pieredzi.


Skatuves runas pulciņš

 

Skatuves runas pulciņš līdz ar paaudžu maiņu ieguvis arī jaunu skanējumu. Priecājamies, ka arvien vairāk arī neredzīgie bērni iekļaujas pulciņā
Lepojamies, ka muzikoloģe Daiga Mazvērsīte, rakstot par Mārtiņu Freimani, ir noskatījusies internetā arī mūsu pagājuša gada uzvedumu “Lietus dārzs” un atzinīgi izteikusies par to savā grāmatā, citējot arī skolēnu darbus par Mārtiņu.
Šajā mācību gadā dzejas dienu noslēgumā, kas mums vienmēr ir Skolotāju dienas pasākumā, rādīsim M. Čaklā dzejas uzvedumu “Skolotāj, nāc uz manām trepēm spēlēties!”


Peldēšana

Skolēni gatavojas lekt peldbaseinā.  Skolēni baseinā gatavi peldējuma startam.

Lai vispusīgi attīstītu ķermeni, radītu dzīvē nepieciešamās iemaņas un norūdītu, mūsu skolēniem ir iespēja apmeklēt peldētapmācības (ceturtdienās) un peldēšanas iemaņu nostiprināšanas nodarbības – pirmdienās “Olimpiskajā sporta centrā Elektrum”, otrdienās un ceturtdienās “Daugavas”sporta nama peldbaseinā.

Šīs iemaņas noder gan vienkārši uzlabojot labsajūtu un fiziskās spējas, gan arī rada iespēju piedalīties peldēšanas sacensībās gan Latvijas, gan starptautiskā līmenī.


Fizisko iemaņu pilnveides pulciņš

Daidz mūsu skolas skolēnu sastājušies sporta zālē.  Mūsu skolas skolēni sagatavojušies stafetēm stāv kolonā ar riņķiem.

Četras reizes nedēļā skolēniem vakarpusē ir iespēja apmeklēt fizisko iemaņu pilnveides pulciņu. Skolas pedagogi K.Biezais (pirmdienās un trešdienās) un V.Priede (otrdienās un ceturtdienās) izmantojot gan vispārēji attīstošos vingrojumus, gan rotaļas, gan spēles nodarbina tos, kuriem “enerģija kūsā pār mēru” un ir vēlme izkustēties papildus sporta stundām.

Lai maksimāli pielāgotu audzēkņu intereses un spējas nodarbības tiek vadītas atsevišķi jaunākajām klasēm (1.-4.kl.), kā arī vidējām un vecākajām klasēm. Galvenais, lai būtu vēlme, neatlaidība un uzdrošināšanās.


Šaudauna pulciņš.

Deniss un Milēna spēlē šoudaunu. Deniss ripina bumbiņu pa šaudauna galdu. Šaudauns ir speciāli izveidota spēle cilvēkiem ar redzes traucējumiem, kuru izveidoja Kanādā, bet savu popularitāti un straujo attīstību ir piedzīvojusi Eiropā, tajā skaitā arī Latvijā.
Šis sporta veids ir atzīts IBSA (Starptautiskā Neredzīgo Sporta federācija), nu jau pēdējos desmit gados ir stabili iekļāvies Baltijas Neredzīgo skolu spartakiāžu un IBSA spēļu programmā.
Šaudaunu spēlē gan zēni un meitene, gan sievietes nu vīrieši.
Regulāras Šaudauna nodarbības:
Uzlabo disciplīnu.
Veicina uzmanības noturību un koncentrācijas spējas.
Attīsta fiziskās īpašības.
Māca Šaudauna spēles elementus.


Džudo pulciņš.

Divi cīkstoņu pāri izpilda efektīvu metienu. Divi zēni cīnās uz tatami.Aicinām mūsu skolas skolēnus apmeklēt džudo pulciņus!
Džudo nosaukums ir veidojies no diviem japāņu vārdiem: dzju – maigs, elastīgs, pieklājīgs, un do – ceļš, princips.
Šīs cīņas pamatā bija ideja uzvarēt nevis ar rupju spēku, bet ar piekāpšanās māku, kuras pamatā ir  princips – maigums ņem virsroku pār rupju spēku.
Džudo ir iekļauts Olimpisko un Paralimpisko spēļu programmās, šis sporta veids ir populārākā austrumu cīņa pasaulē cilvēkiem ar redzes traucējumiem.
Regulāri džudo treniņi:
Veicina pieklājīgu attieksmi vienam pret otru.
Sekmē higiēnas normu ievērošanu.
Attīsta fiziskās īpašības.
Uzlabo orientēšanās spējas telpās.
Māca džudo tehniku.


Taktili plastiskās mākslas pulciņš

 

Taktili plastiskās mākslas pulciņš izveidots, lai vājredzīgi un neredzīgi bērni varētu attīstīt savu radošo potenciālu, iemācītos pielietot to savā sadzīvē. Pagatavot sev tīkamus interjera priekšmetus, rotas, nelielas dāvaniņas, galantērijas izstrādājumus, apģērba detaļas.


Nodarbību laiks pēc individuāla grafika.