Foto un video pulciņš

Divi zēni pie datora rediģē fotogrāfijas no skolas uzveduma "Daugava Daugaviņa" Divas meitenes no vecākām klasēm filmē un fotografē mazāku klašu nodarbību.

Foto – video pulciņā mācāmies uzņemt kvalitatīvas fotogrāfijas, novērtēt redzamo sižetu , izvēlēties nepieciešamo kadrējumu un citas derīgas lietas. Piedalāmies ārpusskolas foto izstādēs. Esam klāt skolā notiekošajos pasākumos, pēc iespējas dokumentējam tos, interesantākos momentus filmējam. Vēlāk no uzņemtā materiāla veidojam filmas par mūsu skolas dzīvi , ko demonstrējam skolas skatītāju auditorijai un saglabājam video arhīvā.


Datorikas pulciņš

Informātikas pulciņa zēni pie datoriem datorklasē.

Skolēni, kam ir interese par informācijas tehnoloģiju lietošanu, pulciņā var papildināt informātikas stundās apgūtās zināšanas un iemaņas. Pulciņa dalībnieki mācās strādāt ne tikai populārākajās lietojumprogrammās, bet arī pagūst datora uzbūvi, iemācās noteikt tā detaļu bojājumus un to salabot. Nodarbībās tiek salīdzinātas dažādas operētājsistēmas, lietojumprogrammas un apgūta to uzstādīšana. Skolēniem ir iespēja arī apgūt vizuālo un tekstuālo programmēšanu kā arī 3D objektu projektēšanu.

 

 

 

 

 


Vokālais ansamblis

Skolēns tausta seno krāsni Rundāles pilī.

Skolā darbojas 6.-12.klašu vokālais ansamblis. Tā ietvaros darbojas arī vokālā ansambļa izlase, kurā dzied labākie. Ar izlasi jau katru gadu piedalāmies dažādos konkursos un gūstam augstus rezultātus.( vokālās mūzikas konkurss Balsis, fonds Nāc līdzās, konkurss-festivāls Mēs-Latvijai.) Ar ansambli kuplinām skolas pasākumus un esam arī viesojušies citās skolās.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Vides izglītības – tūrisma pulciņš

Skolēns tausta seno krāsni Rundāles pilī. Ekskursijas dalībnieki pie ugunskura. Skolēni klausās muzeja darbinieku, kas tērpies strēlnieka formā.

Vides izglītības –tūrisma pulciņa devīze ir ,,No putekļiem ārā no dūmiem, mūs Latvijas daba sauc’’. Tas domāts kā tiešā tā pārnestā nozīmē. Savas pastāvēšanas laikā pulciņš ir devies vairāk nekā simts visdažādākajos pārgājienos un ekskursijās. Jaukākais secinājums pēc pārgājiena bija kāda pusaudža teiktais:,, Šis pārgājiens ir labākais, kas ar mani līdz šim ir noticis!” Aicinu pieteikties skolēnus sākot ar 7.klasi! Iepazīsim Latviju kopā!


Netradicionālo rokdarbu pulciņš

Cimdi, zilonis, glezna izveidoti no adiegiem un audumiem Dažādi rokdarbi izstādē

Pulciņš izveidots, lai vājredzīgi un neredzīgi bērni varētu sekmīgāk attīstīt savu radošo potenciālu, apgūtu jaunus darba paņēmienus, iemācītos praktiski darboties ar dažādas struktūras materiāliem un dažādiem darbarīkiem. Radošie uzdevumi attīsta bērnu fantāziju, veiksmīga piedalīšanās izstādēs un skolēnu darbu visa veida publiskošana ceļ skolēnu – redzes invalīdu pazemināto pašvērtējumu un palīdz integrēties vienaudžu vidū, dzīvot pilnvērtīgu un piepildītu emocionālo dzīvi.


Keramikas pulciņš

 

Skolā darbojas keramikas pulciņš, kur mācāmies gatavot izstrādājumus no māla gan savam priekam, gan arī, lai piedalītos izstādēs un konkursos, kuros esam guvuši ievērojamus panākumus.


Saksofonu pulciņš

Par saksofonu pulciņu pirmā doma, kas nāk prātā ir Iedvesma un Uzdrīkstēšanās! Jo kopā mēs varam paveikt neiespējamo! Koncertos redzot klausītāju atzinību, ir ļoti liels prieks, ka mūsu darbs ir novērtēts! Tas dod mums iedvesmu nostādīt arvien augstākus mērķus.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Blokfautu pulciņš

Trīs meitenes teātra kostīmos spēlē blokflautas.

Izglītojamie apgūst blokflautu spēli. Ar panākumiem piedalās skolas un ārpusskolas pasākumos un konkrusos.

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Mūzikas terapijas grupa un Muzikāli attīstošā grupa

Bērna roka, kas spēlē zvaniņus. Bērna rokas virs sensoriem skaņu apļiem.

Mūzikas terapija ir mūzikas zinātnisks pielietojums terapeitiskiem nolūkiem. Mūzikas terapija ir viens no alternatīviem terapijas veidiem, kas palīdz bērniem ar garīgiem vai fiziskiem traucējumiem. Tā attīsta bērnu sociālās komunikācijas spējas. Mūzikas terapija attīsta valodas izpratni un veicina runas, dzirdes attīstību, uzlabo atmiņu, ļauj izteikt emocijas, rosina uz aktīvu pašizpausmi, tā ceļot pašapziņu.
Muzikāli attīstoša grupā skolēni ar kompleksajiem traucējumiem gūst pozitīvas emocijas kopā dziedot, dejojot un spēlējot ritma instrumentus. Piedalāmies skolas pasākumos.


 

Kustību teātris/emocionālā izaugsme

Izrādes dalībnieki skolas aktu zālē notājušies pēc izrādes "Daugava Daugaviņa" 6 Skolēni izrādes laikā uz citas skolas skatuves.

Teātra pulciņš līdz ar paaudžu maiņu ieguvis arī jaunu skanējumu. Priecājamies, ka arvien vairāk arī neredzīgie bērni iekļaujas pulciņā
Lepojamies, ka muzikoloģe Daiga Mazvērsīte, rakstot par Mārtiņu Freimani, ir noskatījusies internetā arī mūsu pagājuša gada uzvedumu “Lietus dārzs” un atzinīgi izteikusies par to savā grāmatā, citējot arī skolēnu darbus par Mārtiņu.
Šajā mācību gadā dzejas dienu noslēgumā, kas mums vienmēr ir Skolotāju dienas pasākumā, rādīsim M. Čaklā dzejas uzvedumu “Skolotāj, nāc uz manām trepēm spēlēties!”


Peldēšana

Skolēni gatavojas lekt peldbaseinā.  Skolēni baseinā gatavi peldējuma startam.

Lai vispusīgi attīstītu ķermeni, radītu dzīvē nepieciešamās iemaņas un norūdītu, mūsu skolēniem ir iespēja apmeklēt peldētapmācības (ceturtdienās) un peldēšanas iemaņu nostiprināšanas nodarbības – pirmdienās “Olimpiskajā sporta centrā Elektrum”, otrdienās un ceturtdienās “Daugavas”sporta nama peldbaseinā.

Šīs iemaņas noder gan vienkārši uzlabojot labsajūtu un fiziskās spējas, gan arī rada iespēju piedalīties peldēšanas sacensībās gan Latvijas, gan starptautiskā līmenī.


Fizisko iemaņu pilnveides pulciņš

Skolotāja Vineta rāda bērniem sporta uzdevumu ar lielo bumbu. Skolotāja Vineta parāda kā jāsalasa krāsainas figūriņas. Bērni stāv apkārt ar uzdevuma izpildes lapiņām.

Četras reizes nedēļā skolēniem vakarpusē ir iespēja apmeklēt fizisko iemaņu pilnveides pulciņu. Skolas pedagogi K.Biezais (pirmdienās un trešdienās) un V.Priede (otrdienās un ceturtdienās) izmantojot gan vispārēji attīstošos vingrojumus, gan rotaļas, gan spēles nodarbina tos, kuriem “enerģija kūsā pār mēru” un ir vēlme izkustēties papildus sporta stundām.

Lai maksimāli pielāgotu audzēkņu intereses un spējas nodarbības tiek vadītas atsevišķi jaunākajām klasēm (1.-4.kl.), kā arī vidējām un vecākajām klasēm. Galvenais, lai būtu vēlme, neatlaidība un uzdrošināšanās.


Šaudauna pulciņš.

Deniss un Milēna spēlē šoudaunu. Zēni Latvijas izlases kreklos spēlē sacensībās

Šaudauns ir speciāli izveidota spēle cilvēkiem ar redzes traucējumiem, kuru izveidoja Kanādā, bet savu popularitāti un straujo attīstību ir piedzīvojusi Eiropā, tajā skaitā arī Latvijā.
Šis sporta veids ir atzīts IBSA (Starptautiskā Neredzīgo Sporta federācija), nu jau pēdējos desmit gados ir stabili iekļāvies Baltijas Neredzīgo skolu spartakiāžu un IBSA spēļu programmā.
Šaudaunu spēlē gan zēni un meitene, gan sievietes nu vīrieši.
Regulāras Šaudauna nodarbības:
Uzlabo disciplīnu.
Veicina uzmanības noturību un koncentrācijas spējas.
Attīsta fiziskās īpašības.
Māca Šaudauna spēles elementus.


Džudo pulciņš.

Divi cīkstoņu pāri izpilda efektīvu metienu. Divi zēni cīnās uz tatami.Aicinām mūsu skolas skolēnus apmeklēt džudo pulciņus!
Džudo nosaukums ir veidojies no diviem japāņu vārdiem: dzju – maigs, elastīgs, pieklājīgs, un do – ceļš, princips.
Šīs cīņas pamatā bija ideja uzvarēt nevis ar rupju spēku, bet ar piekāpšanās māku, kuras pamatā ir  princips – maigums ņem virsroku pār rupju spēku.
Džudo ir iekļauts Olimpisko un Paralimpisko spēļu programmās, šis sporta veids ir populārākā austrumu cīņa pasaulē cilvēkiem ar redzes traucējumiem.
Regulāri džudo treniņi:
Veicina pieklājīgu attieksmi vienam pret otru.
Sekmē higiēnas normu ievērošanu.
Attīsta fiziskās īpašības.
Uzlabo orientēšanās spējas telpās.
Māca džudo tehniku.


Taktili plastiskās mākslas pulciņš

 

Taktili plastiskās mākslas pulciņš izveidots, lai vājredzīgi un neredzīgi bērni varētu attīstīt savu radošo potenciālu, iemācītos pielietot to savā sadzīvē. Pagatavot sev tīkamus interjera priekšmetus, rotas, nelielas dāvaniņas, galantērijas izstrādājumus, apģērba detaļas.


Mīksto rotaļlietu izgatavošanas pulciņš

Rotaļu bruņurupucis pļaviņā osta pienenes.  Zēni Latvijas izlases kreklos spēlē sacensībās

Skolēni pulciņā izgatavo rotaļlietas no dažādiem materiāliem, attīsta Iztēli un fantāziju.
Nodarbībās tiek apgūtas praktiskā darba iemaņas. Skolēni mācās strādāt ar dažādiem materiāliem un instrumentiem (šķērēm, šujamadatu, kniepadatām, drēbnieka krītu, gludekli u. c.). Notiek taustes treniņš, mikrokoordinācijas, plaukstu, pirkstu sīkās motorikas attīstība, 3RP attīstība. Notiek atbilstošo 3RP “darba karšu” veidošanās smadzenēs. Rokdarbi attīsta bērnā tādus tikumus kā uzmanība, rūpība, pacietība.
Kopīgi strādājot, izkopjam komunikācijas un sadarbības prasmes. Vismaz reizi semestrī rīkojam atskaites izstādes, šādi apgūstot izstāžu veidošanas principus. Vērojot savu veikumu izstādē un saņemot atzinīgas atsauksmes no skatītājiem, ceļas bērna pašvērtējums.


Nodarbību laiks pēc individuāla grafika.