Latvijas dzimšanas diena

Novembrī mēs radījām gaismas svētkus, jo šajā mēnesī piedzima mūsu valsts – Latvija. Aizdedzot pašdarinātās burciņas-laternas, Lāčplēša dienā skolotājas kopā ar bērniem pieminēja par Latvijas brīvību kritušos. Bet ar sveču svinīgajām un siltajām liesmiņām  apkārt visai mūsu pirmsskolai, mēs godinājām Latviju dzimšanas dienā. Katra grupiņa svētkus atzīmēja savā lokā kopā...

Continue reading

Rudens svētki

Šogad rudens svētkos bērni palīdzēja diviem meža gariņiem HipHop un Trallala vārīt dārzeņu zupu. Izrādijās, ka nedz Hiphop, nedz Trallalala nepazīst dārzeņus, tapēc, izmantojot vāveres atsūtīto karti, visi “devās ceļā” pēc dārzeņiem. Ceļš nebija viegls, bija jāpārvar dažādi šķēršļi, piemēram, jānotīra lapas no celiņa, jātnes ūdens, jāsavāc malka, jāsalasa mežā...

Continue reading

Rotaļnodarbība ar sunīti Lībi

Pie “Bitīšu” un “Saulītes” grupām bērniem ciemojās sunīte Lībe. Kopā tika izspēlēta pasaka “Skumjā meitene”. Bērni ar sunīti Lībi centās izdomāt dažādus trikus, lai iepriecinātu “skumjo meiteni”. Pasakas beigās tas arī izdevās, un kopīgi tika izveidots Draudzības koks. Foto J.Pelše

Continue reading