Tikšanās par sadarbības ar Ziemeļvalstīm plānošanu nedzirdības- neredzības jomā

2019. gada 9. aprīlī Ziemeļvalstu Ministru padomes biroja telpās norisinājās starp institucionāls seminārs par sadarbības ar Ziemeļvalstīm plānošanu nedzirdības- neredzības jomā. Mūsu skolu seminārā pārstāvēja direktore Ligita Ģeida un direktora vietniece izglītības jomā Sarmīte Rozīte. Piedalījās arī pārstāvji no Ziemeļvalstu labklājības centra, Latvijas Nedzirdīgo savienības, SIA “Latvijas Neredzīgo biedrības Rehabilitācijas...

Turpināt lasīt

Orientēšanās un mobilitātes diena 1.-5. klasēm

29.martā sākumskolas un 5.klases skolēni tikās Orientēšanās un mobilitātes dienā. Neredzīgie izglītojamie piedalījās dažādās aktivitātēs: orientējās vidē, gatavoja sviestmaizes, spēlēja domino, locīja drēbes, orientējās grāmatā, parakstījās. Izsakot savu vērtējumu par padarīto, ieklausoties citos skolas bērnos un pedagogos, skolēni saprata savas stiprās puses un attīstības vajadzības. Atgriezeniskā saite svarīga gan mums,...

Turpināt lasīt

Sadarbība ar Viļņas pedagogiem

No 8. līdz 10. martam prieks bija tikties un dalīties pieredzē ar kolēģiem no Viļņas (Lithuanian Training Center for the Blind and Visually Impaired). Mūsu skolā - attīstības centrā viesojās kolēģes no Lietuvas, kas ikdienā strādā ar vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem. Kopīgi dalījāmies pieredzē, Lietuvas speciālistes (tiflopedagogi, speciālie pedagogi, psihologs,...

Turpināt lasīt

Metodiskais darbs Braila raksta attīstība un pilnveide, vienotas matemātiskā pieraksta sistēmas pārvalde

Centrā notiek konsultācijas, kurās mācību priekšmetu skolotāji apspriež vienotu Braila zīmju izmantošanas sistēmu skolā. Īpaša uzmanība tikusi veltīta matemātikā izmantojamo zīmju saskaņošanai un precizēšanai saistībā ar jaunu matemātikas mācību grāmatu 1. – 4. klasei izveides uzsākšanu. Piedaloties E. Pildavam, T. Landrai, I. Klīvei, J. Reinvaldei, S. Beinarovičai, V. Vībem izanalizējām...

Turpināt lasīt