PuMPuRS

Rīgas Strazdumuižas vidusskola – attīstības centrs no 2018.gada septembra piedalās Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotajā Eiropas Sociālā fonda projektā Nr. 8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” īstenošanā. Projekta mērķis –  izveidot ilgtspējīgu, visaptverošu mehānismu, lai panāktu atbalstošu un iekļaujošu skolas vidi ikvienam bērnam. Mazināt to bērnu un jauniešu skaitu, kas priekšlaicīgi pārtrauc...

Continue reading

ESF projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā”

2017. gada jūnijā Rīgas Strazdumuižas vidusskola- attīstības centrs kļuva par Valsts izglītības un satura centra (VISC) īstenotā ESF projekta “Kompetenču pieeja mācībusaturā” sadarbības partneri. Centra speciālistu uzdevums bija laika periodā no 2017. līdz 2020. gadam sagatavot 15 mācību grāmatas Braila rakstā. Laika posmā no 01. 06.2017. – 01. 07. 2020....

Continue reading

Projekts “Latvijas skolas soma”

      “Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tiks nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības...

Continue reading

Eiropas Sociālā fonda projekts “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 2017. – 2020. gads

Karjeras plānošanas grupu un  nodarbības kopā ar konsultanti Andu Zariņu 2021. gada 12. oktobris 2021.-2022. mācību gadā  projekts “Eiropas Sociālā fonda projekts “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” Ar pašnovērtēšanas metožu palīdzību izglītojamie ieguva zināšanas par sevi, izprata savas spējas, stiprās puses, intereses, prasmes un talantus, kas palīdzēs...

Continue reading

“BlindArt” grāmatas “Zeķu Zagļa medības” projekts

  “BlindArt” ir sociālās uzņēmējdarbības ideja, kuras mērķis ir sniegt atbalstu vājredzīgiem un neredzīgiem cilvēkiem, iedvesmot viņus uz lielākiem mērķiem un veidot labvēlīgu vidi sociālās uzņēmējdarbības attīstībai. Tāds projekts Latvijā un mūsu skolā tiek realizēts pirmo reizi. 15. decembrī Rozes grāmatnīcā Tirdzniecības centrā Spice notika grāmatas “Zeķu Zagļa medības” atvēršanas...

Continue reading