,,Putnu operas” apmeklējums

Šogad 16.septembris Aktu zālē tika ieskandināts ar operas izrādi. Cipariņi, Komatiņi, Saulītes, Punktiņi un Burtiņi apmeklēja izrādi ,,Putnu opera”. Skanēja aplausi, klusas sarunas, ka patika, izbrīns, ka putnu operā dzied dakteris, suns un cūciņa. Un starpbrīdī visi cienājāmies ar gardumu, kā jau pienākas operas kafejnīcā. Opera izskan ar vārdiem, ka...

Continue reading

Mēs lepojamies

Garās brīvdienas aizsteigušās ar vēja spārniem, priekiem, lietiem, un pat karstām dienām…2020.gada 1.septembris jau aiz muguras, smaidot par tikšanos atkal skolā. Vēlos uzslavēt ,,Cipariņu ‘’ klases skolēna Vladislava Gorškova veikumu vasarā, kad ir tapušas 3 grāmatas ar vienotu nosaukumu ,,MANA MĪĻĀKĀ VASARA”. Piedzīvojumus un pārdzīvojumus katru dienu Vladislavs ir dokumentējis...

Continue reading

3D attēlu rīku komplekti 8. klasē

8. klasē apgūta 3D attēlu veidošana. Pašu skolēnu Iljas, Denisa, Dināra, Kristofera un Renāta iniciatīva un radoša pieeja Vizuālajā un taustāmajā mākslā uzlabo pašmācīšanās prasmes, kas noderēs pārejot uz kompetenču pedagoģiju. Apgūstot “specifiskas prasmes skolēni iegūst konkrētus rīku komplektus dzīvei un profesionālajai karjerai, ko nevar iegūt citās mācību jomās”. Skolotāja...

Continue reading

Gandarījums saņemot 1. klases skolnieka Alberta darbus

Īsts gandarījums ir saņemt 1. klases skolnieka Alberta darbus ar mammas Karīnas atbalstu. Uzdevumi bija kā ierosinājums, bet liels darbs bija jāveic mājās pašiem, jo tāds laiks – attālinātās mācības. Mamma ļoti labi orientējās metodēs un ātri uztvēra kā kopā ar Albertu apgūt specifisku rīku komplektu, kas Vizuālajā un taustāmajā...

Continue reading

7. klases skolnieka Madara darbs mācoties attālināti

7. klasē Madars bija atsaucīgs pakāpeniskai pārejai uz kompetenču izglītības pieeju. Paralēli skicēm par veco un jauno priekšmeta dizainu mācījās pielietot interneta materiālu plakāta izveidošanai par krīzes situācijas noteikumiem un mācību satura prezentācijai par Latvijas derīgajiem izrakteņiem, integrējot ar Ģeogrāfijas saturu. Skolotāja Baiba Pika   Latvijas derīgie izrakteņi Informatīvais materiāls...

Continue reading