Skolas administrācija: no kreisās- Uģis Krūkliņš, Airita Buša, Laimdota Žirba, Ieva Klīve, Ligita Ģeida, Sarmīte Rozīte

Direktore:
Ligita Ģeida
Tel. (+371) 67474525
Tel. (+371) 29449576
e-pasts: lgeida@edu.riga.lv
Apmeklētāju pieņemšanas laiki (Covid-19 epidēmijas laikā- iepriekš piesakoties pa tel.29449576):
Pirmdiena – 14.00 – 17.00 (Braila iela 24, Rīga)
Trešdiena – 17.00 – 19.00 (Juglas iela 5/3, Rīga)
Ceturtdiena – 8.30 – 10.00 (Juglas iela 5/3, Rīga)
Piektdiena – 9.00 – 11.30 (Braila iela 24, Rīga)
Darbinieku pieņemšanas laiki:
Pirmdiena – 17.00 – 18.00 (Braila iela 24, Rīga)
Piektdiena – 8.00 – 9.00 (Braila iela 24, Rīga)

 

Direktora vietniece mācību darbā:
Sarmīte Rozīte
Tel. (+371) 67474523
Tel. (+371) 29556319
e-pasts: srozite@edu.riga.lv
Pieņemšanas laiks: otrdienās plkst. 11:00 – 15:00

Direktora vietniece audzināšanas darbā:
Laimdota Žirba
Tel. (+371) 67474524
Tel. (+371) 26331248
E-pasts: laizirba@inbox.lv
Pieņemšanas laiks: ceturtdienās plkst. 15:00 – 19:00;

Direktora vietniece finansiāli saimnieciskajā darbā:
Ieva Klīve
Tel. (+371) 67474520
Tel. (+371) 26475159
E-pasts: ievaklive@inbox.lv
Pieņemšanas laiks: Pirmdienās plkst. 10:00 – 15:00

Direktora vietniece metodiskajā darbā:
Airita Buša
Tel. (+371) 67474527
Tel. (+371) 26735895
E-pasts: airitabusa2@inbox.lv
Pieņemšanas laiks: Trešdienās plkst. 12:00 – 16:00

Direktora vietnieks informātikas jomā:
Uģis Krūkliņš
Tel. (+371) 28273089
E-pasts: ukruklins@edu.riga.lv
Pieņemšanas laiks: trešdienās plkst. 9:00 – 12:00;