Orientiešanās un mobilitātes diena

Šogad Orientiešanās un mobilitātes diena notika 12. un 19. aprīlī. Skolēni tika sadalīti divās grupās, atbilstoši vecumposmam. Gan mazie, gan lielie skolēni jautrā noskaņojumā: orientējās vidē, gatavoja sviestmaizes, spēlēja domino un piedalījās citās aktivitātēs. Izglītojamie novērtēja padarīto, izteica ierosinājumus, priecājās par veiksmīgi pavadīto dienu. Paldies skolotājiem par iesaistīšanos aktivitātēs! Orentēšanās...

Turpināt lasīt

Starptautiskā Bakalaurāta programmu ietvaros veiktais pētījums par neiroplasticitāti

Pētījuma laiks: 29.01.2018. — 6.02.2018. Vieta: Strazdumuižas internātvidusskola attīstības centrs vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem Autors: Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 12. klases skolnieks Kristaps Eduards Šerps Pētījuma dalībnieki:  9 neredzīgi 7.-12. klases izglītojamie   Saistībā ar Starptautiskā Bakalaurāta programmu Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas 12. klases skolnieks Kristaps Eduards Šerps organizēja pētījumu...

Turpināt lasīt

Vecāku sapulce

3. februārī skolā tika organizēta vecāku sapulce. Direktora vietniece izglītības jomā Sarmīte Rozīte klātesošos informēja par skolas darba aktualitātēm. Aktualizēja normatīvo aktu svarīgākos jautājumus. Izstāstīja par jauninājumiem izglītības sistēmā, tas ir- kompetenču pieeju. Metodiķe Dzintra Pokule iepazīstināja ar metodisko izstrādni “Ēdiena izvietošana šķīvī”. Psiholoģe Ilona Gintere informēja par izmaiņām piesakoties...

Turpināt lasīt