Personas ar redzes invaliditāti var ik mēnesi saņemt bezmaksas pielāgotās informācijas žurnālu

Latvijas Neredzīgo biedrības Izdevniecības nodaļā sākusies pieteikšanās pielāgotās informācijas žurnāla «Rosme» saņemšanai 2021. gadā. Žurnāls «Rosme», kas iznāk jau no 1957. gada, ir bezmaksas sociālās rehabilitācijas pakalpojums personām ar redzes invaliditāti. Tas palīdz mazināt redzes zuduma ietekmi uz personu un tās patstāvīgas sociālās funkcionēšanas iespējām. Žurnāls iznāk palielinātā redzīgo rakstā,...

Continue reading

Īstenotie tālākizglītības kursi

Darbīgā un radošā gaisotnē no septembra līdz novembrim norisinājušies tālākizglītības kursi ‘’Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana, kā arī tehnoloģijas, t.sk. asisitīvās un to sniegtās iespējas mācību procesā izglītojamajiem ar redzes traucējumiem” Rīgas Strazdumuižas vidusskolā- attīstības centrā. Tālākizglītības kursos piedalījās vispārizglītojošo skolu un PII pedagogi. Skolotāji apguva zināšanas, prasmes un iemaņas,...

Continue reading

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma

  Vispārizglītojošo skolu pedagogus aicinām piedalīties Rīgas Strazdumuižas vidusskolas- attīstības centra  organizētajos pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursos:   “Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana, kā arī tehnoloģijas, t.sk. asisitīvās un to sniegtās iespējas mācību procesā izglītojamajiem ar redzes traucējumiem”   Norises laiki: 08.10. – 09.10.2020. 29.10.- 30.10.2020. 05.11.-06.11.2020. Pieteikties

Continue reading