• Nov2019

  7. un 8. novembrī skolā- attīstības centrā norisinājās kārtējie tālākizglītības kursi vispārizglītojošo skolu un PII pedagogiem “Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana, kā arī tehnoloģijas, t.sk. asisitīvās un to sniegtās iespējas mācību procesā izglītojamajiem ar redzes traucējumiem”. Kā vienmēr skolotāji no vispārizglītojošajām skolām, speciālajām skolām un PII apguva zināšanas, prasmes un...

 • Okt2019

  19. oktobrī Rīgas Strazdumuižas vidusskola attīstības centrā norisinājās seminārs ”Agrīnās rehabalitācijas nodrošinājums Latvijā”. Semināra tēma: agrīnās rehabilitācijas nodrošinājums pirmskolas vecuma vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem. Pasākumā piedalījās vairāk kā 20 dalībnieki: vājredzīgu un neredzīgu bērnu vecāki, pedagogi un citi speciālisti.

 • 15. oktobrī visā pasaulē tiek atzīmēta Starptautiskā Baltā spieķa diena. Šajā dienā Rīgas Motormuzejā norisinājās konference „Cilvēku ar redzes invaliditāti iekļaušanās sabiedrībā – veicinošie un traucējošie faktori”, ko organizēja Latvijas Neredzīgo biedrība. Konferences dalībnieki tika iepazīstināti par pieejamajiem instrumentiem, kas veicina cilvēku ar redzes traucējumiem iekļaušanos sabiedrībā. Par izglītības iespējam...

 • 2019. gada 10. oktobrī Rīgas Strazdumuižas vidusskolā - attīstības centrā norisinājās seminārs par nedzirdību-neredzību. Semināra mērķis ir vairot dažādu jomu profesionāļu un citu līdzcilvēku informētību par nedzirdību-neredzību jeb kombinētiem dzirdes un redzes traucējumiem. Tēmas: • Ziemeļvalstu izpratne par nedzirdību-neredzību (definīcija), • Dzīves laikā iegūta nedzirdība-neredzība un tās sekas, • Iedzimta...

 • Lauvu kluba prezidenta vizīte

  2. oktobris, 2019

  2019. gada 2. oktobrī Rīgas Strazdumuižas vidusskolas- attīstības centra pirmsskolas grupās viesojās starptautiskā Lauvu kluba prezidents Dr. Jung Yul Choi ar kundzi Seung- Bok, vairāku valstu Lauvu klubu, tajā skaitā Latvijas, darbības koordinators Heiko Dallmann, Latvijas Lauvu kluba zonas prezidente Elizabete Pumpure, Lauvu kluba Riga Centennial direktors Jēkabs Grundmanis un...