• Sept2019

    No 16. līdz 20. septembrim The Western Norway University of Applied Sciences Vestland, Norway komanda viesojās Latvijā, lai studenti labāk izprastu speciālās izglītības piedāvājumu mūsu valstī, salīdzinātu to ar Norvēģijas izglītības sistēmu un veiktu maģistra darbu tēžu izstrādi. Visi 30 studenti apgūst speciālo pedagoģiju un strādā dažādās iestādēs Norvēģijā. Lielākā...

  • Mai2019

    Publikācija žurnāla "Rosme" 2019. gada marta numurā par aktuālajiem skolas - attīstības centra notikumiem. Lasīt rakstu

  • 22. maijā mūsu skolu-attīstības centru apmeklēja 14  Rīgas Stradiņu universitātes 3. kursa studenti-audiologopēdi. Studenti iepazinās ar vājredzīgu un neredzīgu skolēnu izglītošanas specifiskajiem jautājumiem un tehnisko palīglīdzekļu izmantošanu mācību procesā.

  • Apr2019

    12.aprīlī Orientēšanās un mobilitātes diena norisinājās  pamatskolas un vidusskolas skolēniem. Neredzīgie izglītojamie rādīja savas spējas, patstāvīgi aizejot  uz kādu no maršrutiem, ko šajā mācību gadā  bija apguvuši individuālajās nodarbībās. Dalījās, kādus tehniskos palīglīdzekļus izmanto savā ikdienā. Izvērtēja tiflotehnikas stiprās un ne tik stiprās puses. Veica dažādus praktiskus uzdevumus. Skolēni sniedza...