No comments yet

Orientēšanās un mobilitātes diena

Arī šogad Rīgas Strazdumuižas vidusskolā-attīstības centrā notika Orientēšanās un mobilitātes dienas. Pasākumā piedalījās skolēni, kas orientēšanās un mobilitātes un sociālo iemaņu prasmes un kompetences pilnveido un apgūst individuālajās nodarbībās.

Šogad pasākums plānots divos etapos. Pirmajā dienā skolēni dalījās, kādus tehnoloģiskos risinājumus izmanto, lai veiksmīgāk orientētos un nokļūtu vēlamajā mērķī, izvērtēja savas prasmes un gada laikā paveikto, pārdomāja attīstības vajadzības.

Sarunā tika izvērtētas arī galda kultūras un ēšanas prasmes un iemaņas. Meklēti veiksmīgāki risinājumi un atbalsts šo prasmju uzlabošanai.

Skolēni pie trolejbusa galapunktā.

Savukārt otrajā dienā sadarbībā ar Rīgas satiksmi izglītojamiem tika dota iespēja izzināt divu veidu trolejbusus -gan no ārpuses, gan iekšpuses. Pārzinot transporta izvietojumu, izprotot, kā strādā durvju atvēršanas un aizvēršanas pogas, kā saprast un zināt, kurš ir braukšanai paredzētais transports un ko darīt, lai nepaliktu pieturā- šo jautājumu pārzināšana ir nozīmīga, lai skolēni ar redzes traucējumiem varēt maksimāli labi orientēties transportā un nokļūtu plānotajā galapunktā.

Visi Skolēni un skolotājas transporta galapunktā.

Visi orientēšanās un mobilitātes dienas foto attēlu galerijā

Informācija par orientēšanās un mobilitātes dienu “Rīgas Satiksmes” Twitter kontā

Milzīgs paldies Rīgas Satiksmes darbiniekiem par atsaucību! Ceram uz veiksmīgu turpmāko sadarbību!

Teksts un foto: Dzintra Pokule

Skip to content