Nodarbību mērķis ir iemācīt izglītojamajiem pārvietoties droši, neatkarīgi, pārliecināti sev zināmajā un apgūtajā maršrutā, vidē un pašapkalpošanās iemaņu apguvē un pilnveidē.

Orientēšanās un mobilitāte.

Neredzīgi izglītojamie orientēšanās procesā izmanto daudzas metodes, kuras sistemātiski ir mācāmas:
  1. Orientēšanās mikrotelpā (rokas stiepiena attālumā- galds, skapītis, skolas soma);
  2. Orientēšanās makrotelpā- slēgtā (dzīvoklis, māja, klase, internāts, sabiedriskas iestādes),
  3. Atklātā (mājai vai skolai blakus esoša teritorija, iela, ciemats, pilsēta).

Sociālās un pašapkalpošanās iemaņas.

Redzīgi bērni ēšanu, ģērbšanos un pašapkalpošanos iemācās, atdarinot, svarīgi šos procesus apgūt jau ģimenē. Neredzīgam izglītojamajam mērķtiecīgi jāmāca darbības, kas nepieciešamas:
  • ģērbjoties
  • ēdot
  • lietojot tualeti
  • mazgājoties
  • labas manieres - uzvedības kultūra
  • verbālā un neverbālā komunikācija
  • emociju atpazīšana un pieklājīga izpaušana
Šeit ir svarīgas instrukcijas- “Roka uz rokas” un piemeklējot individuāli visatbilstīgāko darbības veidu.

Visas šīs speciālās nodarbības tiek organizētas un vadītas pēc speciālās programmas un individuālā plāna, ņemot vērā katra izglītojamā spējas un attīstības līmeni.