skola

Braila iela 24, Rīga, LV – 1024 

1945. gadā atvēra Neredzīgo vidusskolu. Līdz ar vidusskolas atvēršanu strauji pieauga skolēnu skaits. 1950. gadā pirmais vidusskolas izlaidums. Skolu beidza 5 absolventi.1960. gadā skolas rīcībā nodeva jaunu trīsstāvu ēku, kas uzlaboja saimniecisko stāvokli, ietekmēja mācību, audzināšanas procesu, kultūras dzīvi. Nomainīja arī skolas nosaukumu Rīgas Vājredzīgo un Neredzīgo bērnu internātskola. Jaunajā skolā strādāja 50 pedagogu.70. – 80. gados būtiski uzlabojās skolēnu medicīniskā aprūpe, bez pediatra skolas štatu sarakstā iekļāva oftalmologu un divas medmāsas.

Līdz 80. gadu beigām par skolas direktoriem strādāja Gunārs Blūms, Antons Rudzis un Andrejs Lūsis.

No 1989.  līdz 2007. gadam par skolas direktoru strādāja Ojārs Lamass. O. Lamass bija iniciators un vadītājs skolas reorganizācijas projektam.

No 2007. gada par skolas direktori strādā Ligita Ģeida.

1997. gada 1. janvārī skola ieguva jaunu statusu – attīstības centrs vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem.

2019. gada 1. augustā – skolai pievienota pirmsskolas izglītības iestāde “Sapņudārzs” un mainīts skolas nosaukums: Rīgas Strazdumuižas vidusskola – attīstības centrs; darbu uzsāk pirmsskolas grupas Juglas ielā 5 k3.