Konsultācijas par mācību procesa specifisko nodrošinājumu

 

Direktora vietniece metodiskajā darbā:
Airita Buša
Tel. (+371) 67474527
Tel. (+371) 26735895
E-pasts: airitabusa2@inbox.lv
Pieņemšanas laiks: Trešdienās plkst. 12:00 – 16:00

Izglītības metodiķis:
Dzintra Pokule
Tel. (+371) 67474527
E-pasts: ddzintra@inbox.lv
Pieņemšanas laiks: Otrdienās plkst. 12:00 – 16:00

Izglītības metodiķis:
Ludmila Alne
Tel. (+371) 67474527
E-pasts: medpadome@inbox.lv
Pieņemšanas laiks: Piektdienās plkst. 10:00 – 15:00

Izglītības metodiķis:
Terēza Landra
Tel. (+371) 67474522
E-pasts: tereza.landra@gmail.com
Pieņemšanas laiks: Pirmdienās plkst. 09:00 – 15:00