Orientēšanās un mobilitātes diena

Arī šogad Rīgas Strazdumuižas vidusskolā-attīstības centrā notika Orientēšanās un mobilitātes dienas. Pasākumā piedalījās skolēni, kas orientēšanās un mobilitātes un sociālo iemaņu prasmes un kompetences pilnveido un apgūst individuālajās nodarbībās. Šogad pasākums plānots divos etapos. Pirmajā dienā skolēni dalījās, kādus tehnoloģiskos risinājumus izmanto, lai veiksmīgāk orientētos un nokļūtu vēlamajā mērķī, izvērtēja...

Continue reading

Dalība pētījumā

Rīgas Strazdumuižas vidusskolas -attīstības centra daži vecāko klašu skolēni un izglītības metodiķi piedalījās Latvijas Kultūras akadēmijas Kultūras un mākslu institūta pētījumā “Ceļā uz līdzdalīgu iesaisti muzejos: Latvijas muzejpedagoģijas prakses izpēte / MEET”. Šajā mācību pusgadā pētījums norisinājās divās daļās: Raiņa un Aspazijas vasarnīcā, Jūrmalā, un mūsu skolā. Paldies par sadarbību...

Continue reading

Ciemos Valmieras novada kolēģi

12. maijā Rīgas Strazdumuižas vidusskolas-attīstības centra speciālisti organizēja konsultāciju-semināru par vājredzīgu un neredzīgu skolēnu izglītošanas specifiskiem jautājumiem Valmieras novada izglītības iestāžu logopēdiem un audiologopēdiem . No  iekļaujošās izglītības logopēdu atbalsta jomas koordinatores Evas Aplociņas un Valmieras novada izglītības iestāžu logopēdiem saņemta atgriezeniskā saite: Paldies Rīgas Strazdumuižas vidusskolas-attīstības centra kolēģēm par...

Continue reading

Žurnāls “Rosme” 2023. g. Nr.3 A.Buša, Dz.Pokule “Agrīnās rehebilitācijas programma Rīgas Strazdumuižas vidusskolā – attīstības centrā”

Agrīnās rehabilitācijas programma Rīgas Strazdumuižas vidusskolā – attīstības centrā Airita Buša – direktora vietniece metodiskajā darbā, Dzintra Pokule – izglītības metodiķe Kopš 2014. gada Rīgas Strazdumui-žas vidusskolā – attīstības centrā tiek organizēta «Agrīnās rehabilitācijas programma», kas norisinājās no 10. līdz 12. martam, tajā ar lielu interesi vecā­ki kopā ar bērniem...

Continue reading

Sveču un svečturu izstāde

Februāris- sveču mēnesis.  Arī mēs savā skolā-attīstības centrā organizējām sveču un svečturu izstādi.  Izstāde ļoti noderīga ir skolēnu ar redzes traucējumiem izziņas procesu bagātināšanai un priekšmetiskajai uztverei. Neredzīga bērna apkārtējās pasaules izziņai jānotiek sistemātiski, un mērķtiecīgi, kā arī atbilstoši viņa vecumam un uztveres īpatnībām. Izstādē tika demonstrētas sveces un svečturi,...

Continue reading