Starptautiks seminārs “Starpdisciplināra pieeja līdzdalības izglītības vidē sekmēšanai audzēkņiem ar funkcionāliem ierobežojumiem”

11.decembrī Strazdumuižas internātvidusskolā-attīstības centrā pedagogi, fizioterapeiti, ergoterapeiti, skolu administrācijas pārstāvji tikās starptautiskā seminārā “Starpdisciplināra pieeja līdzdalības izglītības vidē sekmēšanai audzēkņiem ar funkcionāliem ierobežojumiem”. Semināra tēma -universālā dizaina pielietošana starpdisciplināras speciālistu komandas darbā audzēkņiem ar funkcionāliem ierobežojumiem mācību procesā.

Turpināt lasīt

VISC Speciālās izglītības nodaļas seminārs speciālo skolu direktoru vietniekiem Strazdumuižā

29. novembrī VISC Speciālās izglītības nodaļas seminārā speciālo skolu direktoru vietniekiem Rīgas Strazdumuižas vidusskolu-attīstības centra speciālisti iepazīstināja klātesošos ar prezentāciju ‘’Atbalsts skolēniem ar redzes traucējumiem izglītības iestādēs”. Tāpat semināra dalībniekiem bija iespēja ieskatīties centra darbā, apmeklējot mācību stundas un vērojot mācību procesu.

Turpināt lasīt

Tālākizglītības kursi pedagogiem

7. un 8. novembrī skolā- attīstības centrā norisinājās kārtējie tālākizglītības kursi vispārizglītojošo skolu un PII pedagogiem “Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana, kā arī tehnoloģijas, t.sk. asisitīvās un to sniegtās iespējas mācību procesā izglītojamajiem ar redzes traucējumiem”. Kā vienmēr skolotāji no vispārizglītojošajām skolām, speciālajām skolām un PII apguva zināšanas, prasmes un...

Turpināt lasīt

Agrīnās rehabalitācijas nodrošinājums Latvijā

19. oktobrī Rīgas Strazdumuižas vidusskola attīstības centrā norisinājās seminārs ”Agrīnās rehabalitācijas nodrošinājums Latvijā”. Semināra tēma: agrīnās rehabilitācijas nodrošinājums pirmskolas vecuma vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem. Pasākumā piedalījās vairāk kā 20 dalībnieki: vājredzīgu un neredzīgu bērnu vecāki, pedagogi un citi speciālisti.

Turpināt lasīt