Starptautiks seminārs “Starpdisciplināra pieeja līdzdalības izglītības vidē sekmēšanai audzēkņiem ar funkcionāliem ierobežojumiem”

11.decembrī Strazdumuižas internātvidusskolā-attīstības centrā pedagogi, fizioterapeiti, ergoterapeiti, skolu administrācijas pārstāvji tikās starptautiskā seminārā “Starpdisciplināra pieeja līdzdalības izglītības vidē sekmēšanai audzēkņiem ar funkcionāliem ierobežojumiem”. Semināra tēma -universālā dizaina pielietošana starpdisciplināras speciālistu komandas darbā audzēkņiem ar funkcionāliem ierobežojumiem mācību procesā.

Turpināt lasīt

VISC Speciālās izglītības nodaļas seminārs speciālo skolu direktoru vietniekiem Strazdumuižā

29. novembrī VISC Speciālās izglītības nodaļas seminārā speciālo skolu direktoru vietniekiem Rīgas Strazdumuižas vidusskolu-attīstības centra speciālisti iepazīstināja klātesošos ar prezentāciju ‘’Atbalsts skolēniem ar redzes traucējumiem izglītības iestādēs”. Tāpat semināra dalībniekiem bija iespēja ieskatīties centra darbā, apmeklējot mācību stundas un vērojot mācību procesu.

Turpināt lasīt