Mācību grāmatas Braila rakstā mūsu skolā

2009. gadā Strazdumuižas internātvidusskolā – attīstības centrā vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem (Centrs) kā viens no metodiskā darba virzieniem tika uzsākta taktilo mācību materiālu (grāmatu, darba lapu, taktilo uzskates materiālu u.c.) drukāšana Braila rakstā. Šobrīd Centrs ir vienīgā institūcija Latvijā, kur gatavo mācību materiālus Braila rakstā. Mūsu mērķis ir nodrošināt mūsdienīgus...

Turpināt lasīt

“Palīgs neredzīgiem bērniem un viņu vecākiem”
Aisma Orupe “Neatkarīgā rīta avīze” 2018. gada 29. novembris

2018. gada 29. noverbrī “Neatkarīgā rīta avīze”publicēja Aismas Orupes rakstu “Palīgs neredzīgiem bērniem un viņu vecākiem”, kurā lasītāji iepazīstināti ar mūsu skolā notiekošo Agrīnās rehabilitācijas programmu un problēmām ar kurām sastopas ģimenes, kurās ir pirmskolas vecuma bērni ar redzes traucējumiem. Ar pilnu rakstu varat iepazīties Neatkarīgās rīta avīzes mājas lapā....

Turpināt lasīt

Kompetences pilnveides programma

Arī 23. un 24. novembrī norisinājās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana, kā arī tehnoloģijas, t.sk. asisitīvās un to sniegtās iespējas mācību procesā izglītojamajiem ar redzes traucējumiem”. Paldies pilnveides programmas dalībniekiem par sirsnīgajiem vārdiem un laba vēlējumiem!

Turpināt lasīt