Strazdumuižas vidusskolas-attīstības centrā no 20. oktobra līdz 23. oktobrim norisinājās Agrīnā rehabilitācijas programma bērniem ar redzes un redzes un kompleksiem traucējumiem. Dalībnieki kopā ar vecākiem vai likumiskajiem pārstāvjiem bija ieradušies no Alūksnes novada, Lielvārdes, Cēsīm, Liepājas un Tukuma novada.

Programmas dalībnieku vecākiem tika dota iespēja ieskatīties, kā darbs tiek vadīts pirmskolas vecuma bērniem ar redzes un redzes un kompleksiem traucējumiem, tika piedāvāta iespēja piedalīties mūzikas, sporta, jogas, mākslas, keramikas un Pilates nodarbībās. Vecākiem tika piedāvāta saruna ar skolas psihologu.

Savukārt bērni apmeklēja dažādas individuālās un kopīgās nodarbības pie Rīgas Strazdumuižas vidusskolas-attīstības centra speciālistiem.
Mājup visi devās ar mājasdarbu- ieteikumiem, ko kopīgi izstrādāja Agrīnās rehabilitācijas speciālistu komanda.

Paldies par draudzīgo un atbalstošo pasākumu ikkatram, kas tajā bija iesaistīti un piedalījās!