Skolas veselības punktā ir pieejamas šādu ārstu konsultācijas :

  1.  ģimenes ārsts
  2.  ārsts – oftalmologs
  3.  ārsts – psihiatrs

Veselības punktā strādā arī masieris un medicīnas māsas.

Medicīnas punktā ir iespējams saņemt ārstu konsultācijas.

Medicīnas māsas veic:

• izglītojamo medikamentu un vitamīnu izsniegšanu saskaņā ar ārstu norādījumiem
• zāļu pilināšanu acīs vai degunā, pēc ārsta norādījumiem
• pirmās palīdzības sniegšanu traumu un akūtu saslimšanu gadījumos
• kontrolē bērnu imunizāciju, par vakcināciju informējot vecākus (vakcinācija skolā netiek veikta)
• pasākumus tuberkulozes profilaksē
• konstatē bērnu veselības traucējumus profesionālās kompetences ietvaros atbilstoši LM apstiprinātajai profilaktisko apskašu programmai
• organizē sanitāri – higiēniskos pasākumus
• seko veselīgu uztura principu ievērošanai skolas ēdnīcā
• piedalās veselības mācības realizācijā skolā
• katru nedēļu veic bērnu pedikulozi.

Veselības punkta darba laiks ir katru dienu no plkst. 08.00 – 20.00

Veselības punkta tālrunis 67819154