Skolas veselības punktā ir pieejamas šādu ārstu konsultācijas :

  1.  ārsts – pediatrs
  2.  ārsts – oftalmologs
  3.  ārsts – psihiatrs

Veselības punktā strādā fizioterapeits un medicīnas māsas.

Medicīnas māsas veic:

• izglītojamo medikamentu un vitamīnu izsniegšanu saskaņā ar ārstu norādījumiem
• pirmās palīdzības sniegšanu traumu un akūtu saslimšanu gadījumos
• kontrolē bērnu imunizāciju, par vakcināciju informējot vecākus (vakcinācija skolā netiek veikta)
• pasākumus tuberkulozes profilaksē
• konstatē bērnu veselības traucējumus profesionālās kompetences ietvaros atbilstoši LM apstiprinātajai profilaktisko apskašu programmai
• organizē sanitāri – higiēniskos pasākumus
• seko veselīgu uztura principu ievērošanai skolas ēdnīcā
• piedalās veselības mācības realizācijā skolā
• katru nedēļu veic bērnu pedikulozes, kašķa pārbaudi un profilaksi.

Veselības punkta darba laiks ir katru dienu no plkst. 08.00 – 20.00

Veselības punkta tālrunis 67474518