Arī šoreiz agrīnā atbalsta programmas ietvaros skolā pulcējas pirmskolas vecuma bērni ar redzes traucējumiem kopā ar saviem vecākiem. Programmā piedalījās dažāda vecuma bērni, sākot no 1 gada vecuma.

Speciālisti ar bērniem strādāja trīs dienas, sākot no 9. līdz 11.martam. Speciālisti, katrs savā jomā, strādāja ar bērniem, deva padomus vecākiem, mācīja kā strādāt ar neredzīgu vai vājredzīgu bērnu, lai nodrošinātu pilnvērtīgu korekciju.

Vecāku un programmas organizatoru vārdā, milzīgs paldies visiem speciālistiem, par ieguldīto darbu un enerģiju! Pateicamies vecākiem par jaukajiem vārdiem, tie mūs, speciālistus, iedvesmo sadarboties un turpināt darbu! Paldies mazuļiem, par izturību!

Lai visiem izdodas sasnieg iecerētos mērķus!

Vecāku atsauksmes

Video - Vecāku dalīšānās pieredzē.