Rīgas Strazdumuižas visusskolā – attīstības centrā tiek veikta videonovērošana diennakts režīmā.

Informācijas un komunikācijas resursu turētājs (IKT resursu turētājs) ir Rīgas domes Informācijas tehnoloģiju cenrs, kas tehniski un apkalpo un nodrošina videonovērošanu.

Infromācijas resursu turētājs (IR turētājs) ir Rīgas Strazdumuižas internātvidusskoas – attīstības centra direktore un viņas norīkotās personas, kurām ir tiesības piekļūt videokamerai, videonovērošanas sistēmai, videonovērošanas ierakstiem.

Videonovērošans mērķi:
1. Nodrošināt iestādes audzēkņu, skolotāju, darbinieku un apmeklētāju drošību.
2. Novērst incidentus mācību iestādē.
3. Nodrošināt skolas inventāra saglabāšanu.

Video ieraksti skolā Braila ielā 24 tiek saglabāti 7 dienas
Video ieraksti pirskolas iestādē Juglas ielā 5 k.3  saglabāti 30 dienas.

Veicot vidonovērošanu, tiek ievērota Vispārīgās datu aizsardzības regula

Videonovērošanas ierakstu izsniegšana, ja to pieprasa fiziskā persona par sevi