Arī šogad Agrīnās atbalsta programmas pasākums, kas ilga 3 dienas (no 8. marta līdz 10. martam), veiksmīgi  noritējis. Bērni ar redzes un redzes un kompleksiem traucējumiem  kopā ar vecākiem intensīvi darbojās gan ar mūsu skolas-attīstības centra, gan sadarbības partneru speciālistiem.

Vismilzīgākais paldies katram programmā iesaistītajam par sadarbību, atbalstu un atsaucību! Kopā esam varējuši veidot lietderīgu un jēgpilnu programmu ar patīkamu un atbalstošu gaisotni. Vecāki programmas pēdējā dienā saņēma  speciālistu rakstiskus ieteikumus. Savukārt mēs, programmā iesaistītie, atgriezenisko saiti no bērnu vecākiem, gūstot siltu devu.