Seminārs par nedzirdību-neredzību

2019. gada 10. oktobrī Rīgas Strazdumuižas vidusskolā - attīstības centrā norisinājās seminārs par nedzirdību-neredzību. Semināra mērķis ir vairot dažādu jomu profesionāļu un citu līdzcilvēku informētību par nedzirdību-neredzību jeb kombinētiem dzirdes un redzes traucējumiem. Tēmas: • Ziemeļvalstu izpratne par nedzirdību-neredzību (definīcija), • Dzīves laikā iegūta nedzirdība-neredzība un tās sekas, • Iedzimta...

Turpināt lasīt

Lauvu kluba prezidenta vizīte

2019. gada 2. oktobrī Rīgas Strazdumuižas vidusskolas- attīstības centra pirmsskolas grupās viesojās starptautiskā Lauvu kluba prezidents Dr. Jung Yul Choi ar kundzi Seung- Bok, vairāku valstu Lauvu klubu, tajā skaitā Latvijas, darbības koordinators Heiko Dallmann, Latvijas Lauvu kluba zonas prezidente Elizabete Pumpure, Lauvu kluba Riga Centennial direktors Jēkabs Grundmanis un...

Turpināt lasīt

Pilnveides kursi

Arī šajā mācību gadā skolā-attīstības centrā norisinājās tālākizglītības kursi “Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana, kā arī tehnoloģijas, t.sk. asisitīvās un to sniegtās iespējas mācību procesā izglītojamajiem ar redzes traucējumiem”. Gan 19. un 20. septembrī, gan 26. un 27. septembrī pedagogi no vispārizglītojošajām skolām, tehnikumiem, speciālajām skolām un PII apguva zināšanas,...

Turpināt lasīt

Projekts A4BD

27. septembrī skolā-attīstības centrā viesojās Valsts aģentūras IKY dalībnieki, viņi iepazīstināja skolas izglītojamos ar starptautisko projektu, kurā darbojas pārstāvji no Francijas, Spānijas, Polijas, Latvijas, Kipras un Grieķijas. Projekta koordinators ir University of patras Dr. Ioannis Gialelis. Projekta mērķis ir izveidot astronomisko objektu datu bāzi un īpašu programmatūru, kas dotu iespēju...

Turpināt lasīt

Skolā – attīstības centrā ciemiņi no Norvēģijas

No 16. līdz 20. septembrim The Western Norway University of Applied Sciences Vestland, Norway komanda viesojās Latvijā, lai studenti labāk izprastu speciālās izglītības piedāvājumu mūsu valstī, salīdzinātu to ar Norvēģijas izglītības sistēmu un veiktu maģistra darbu tēžu izstrādi. Visi 30 studenti apgūst speciālo pedagoģiju un strādā dažādās iestādēs Norvēģijā. Lielākā...

Turpināt lasīt