Kompetences pilnveides programma 2018. gada 12. un 13. oktobrī

Strazdumuižas internātvidusskolā - attīstības centrā vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem turpinās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana, kā arī tehnoloģijas, t.sk. asisitīvās un to sniegtās iespējas mācību procesā izglītojamajiem ar redzes traucējumiem”. Kursi notikuši 28. 09.2018. un 29. 09.2018, tāpat 13.10.2018. un 14. 10.2018. Vispārizglītojošo skolu, speciālo...

Turpināt lasīt

Kompetences pilnveides programma 2018. gada 14. un 15. septembrī

14. septembrī Strazdumuižas internātvidusskolā - attīstības centrā vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem sākām realizēt pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana, kā arī tehnoloģijas, t.sk. asisitīvās un to sniegtās iespējas mācību procesā izglītojamajiem ar redzes traucējumiem”. Kā inovācija šajā mācību gadā ir tas, ka pedagogi programmu apguva divas...

Turpināt lasīt

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma: Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana, kā arī tehnoloģijas, t.sk. asisitīvās un to sniegtās iespējas mācību procesā izglītojamajiem ar redzes traucējumiem. Kursu programmas apraksts Darba kārtība Pieteikšanās: http://www.riimc.lv/pedagogiem/profesionālā_pilnveide  

Turpināt lasīt

Ciemos pie Sanktpēterburgas kolēģiem

Strazdumuižas internātvidusskolas attīstības centra vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem pedagogi un skolas darbinieki 8. jūnijā viesojās Pēterburgā K. Grota vārdā nosauktajā internātskolā Nr. 1. Pēterburgas skolas vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem skolotāji un izglītības metodiķi iepazīstināja ar skolu. Kopīgi ar Sanktpēterburgas kolēģiem dalījāmies pieredzē un ieguvām jaunas idejas darbam ar vājredzīgiem un...

Turpināt lasīt