Žurnāls “Rosme” 2023. g. Nr.3 A.Buša, Dz.Pokule “Agrīnās rehebilitācijas programma Rīgas Strazdumuižas vidusskolā – attīstības centrā”

Agrīnās rehabilitācijas programma Rīgas Strazdumuižas vidusskolā – attīstības centrā Airita Buša – direktora vietniece metodiskajā darbā, Dzintra Pokule – izglītības metodiķe Kopš 2014. gada Rīgas Strazdumui-žas vidusskolā – attīstības centrā tiek organizēta «Agrīnās rehabilitācijas programma», kas norisinājās no 10. līdz 12. martam, tajā ar lielu interesi vecā­ki kopā ar bērniem...

Continue reading

Atvērto durvju diena

Kā katru gadu, arī šogad Rīgas Strazdumuižas vidusskola-attīstības centrs vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem 6. aprīlī visus interesentus gaidīja uz Atvērto durvju dienu. Pateicamies Lavijas Radio2 par atbalstu pasākuma popularizēšanā! Priecājamies par katru, kurš varēja apmeklēt pasākumu un gūt nepieciešmo informāciju! Informācija Latvijas Radio 2

Continue reading

„Mācītspēka” dalībnieki Rīgas Strazdumuižas vidusskolā- attīstības centrā

“Mācītspēks” ir skolotāju izglītības projekts, kas palīdz dažādu jomu speciālistiem kļūt par vispārējās izglītības mācību priekšmetu skolotājiem. Projekta dalībnieki 31. martā viesojās Rīgas Strazdumuižas vidusskolas  attīstības centrā. Rīgas Strazdumuižas vidusskolas-attīstības centra speciālisti projekta dalībniekus iepazīstināja ar skolēnu ar redzes traucējumiem specifiskiem jautājumiem. Viesi varēja piedalīties mācību procesa vērošanā, uzzināt par...

Continue reading

Sadarbība ar LBTU

LBTU- Latvijas Biozinātņu tehnoloģiju universitātes students Emīls, sadarbojoties ar Rīgas Strazdumuižas vidusskolas-attīstības centra speciālistiem, zinātniskā darba ietvaros izstrādāja taktilo Eiropas karti, kas ir pielāgota vājredzīgu un neredzīgu bērnu vajadzībām. Papildus ir izveidoti QR kodi, kurus atverot, izglītojamie var klausīties audio aprakstus par dažādiem ģeogrāfiskiem objektiem. Izstrādājot karti, students  ņēma vērā...

Continue reading