Orientēšanās un mobilitātes dienas pasākums

Priekšstati par telpu un orientēšanās iemaņu veidošana skolēniem ar redzes traucējumiem ir ļoti svarīgs uzdevums viņu neatkarības veidošanai. Šādu priekšstatu veidošanai nepieciešama mērķtiecīga pedagoģiskā darbība. Neredzīga cilvēka spēja pašam orientēties mājās, sabiedriskās vietās, uz ielas un sabiedriskajā transportā nosaka, cik veiksmīga būs viņa turpmākā iekļaušanās sabiedrībā. 22. martā sadarbībā ar...

Continue reading

Tālākizglītības kursi pedagogiem Rīgas Strazdumuižas vidusskolā-attīstības centrā

Rīgas Strazdumuižas vidusskolā- attīstības centrā arī šajā mācību gadā  norisinājās  tālākizglītības kursi vispārizglītojošo skolu un PII pedagogiem “Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana, kā arī tehnoloģijas, t.sk. asisitīvās un to sniegtās iespējas mācību procesā izglītojamajiem ar redzes traucējumiem”. Tālākizglītības kursi tika  rīkoti gan klātienē, gan attālināti. Kopā kursus apmeklēja 55 dalībnieki...

Continue reading

Par skolēnu ar redzes traucējumiem izglītošanu

1. decembrī mūsu skolā- attīstības centrā viesojās   Rīgas Stradiņu universitātes 2. kursa audiologopēdijas  studenti. Ciemiņi tika iepazīstināti ar vājredzīgu un neredzīgu bērnu izglītošanas specifiskajiem jautājumiem un tehnisko palīglīdzekļu izmantošanu mācību procesā. Studenti uzzināja, kam jāpievērš uzmanība, strādājot ar bērniem ar redzes traucējumiem, ar interesi piedalījās nodarbībās.

Continue reading