Starptautiks seminārs “Starpdisciplināra pieeja līdzdalības izglītības vidē sekmēšanai audzēkņiem ar funkcionāliem ierobežojumiem”

11.decembrī Strazdumuižas internātvidusskolā-attīstības centrā pedagogi, fizioterapeiti, ergoterapeiti, skolu administrācijas pārstāvji tikās starptautiskā seminārā “Starpdisciplināra pieeja līdzdalības izglītības vidē sekmēšanai audzēkņiem ar funkcionāliem ierobežojumiem”. Semināra tēma -universālā dizaina pielietošana starpdisciplināras speciālistu komandas darbā audzēkņiem ar funkcionāliem ierobežojumiem mācību procesā.

Continue reading