Kompetences pilnveides programma 2018. gada 14. un 15. septembrī

14. septembrī Strazdumuižas internātvidusskolā - attīstības centrā vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem sākām realizēt pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana, kā arī tehnoloģijas, t.sk. asisitīvās un to sniegtās iespējas mācību procesā izglītojamajiem ar redzes traucējumiem”. Kā inovācija šajā mācību gadā ir tas, ka pedagogi programmu apguva divas...

Turpināt lasīt

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma: Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana, kā arī tehnoloģijas, t.sk. asisitīvās un to sniegtās iespējas mācību procesā izglītojamajiem ar redzes traucējumiem. Kursu programmas apraksts Darba kārtība Pieteikšanās: http://www.riimc.lv/pedagogiem/profesionālā_pilnveide  

Turpināt lasīt

Ciemos pie Sanktpēterburgas kolēģiem

Strazdumuižas internātvidusskolas attīstības centra vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem pedagogi un skolas darbinieki 8. jūnijā viesojās Pēterburgā K. Grota vārdā nosauktajā internātskolā Nr. 1. Pēterburgas skolas vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem skolotāji un izglītības metodiķi iepazīstināja ar skolu. Kopīgi ar Sanktpēterburgas kolēģiem dalījāmies pieredzē un ieguvām jaunas idejas darbam ar vājredzīgiem un...

Turpināt lasīt

“Īpaša grāmata īpašā plauktā” – “Strazdulēnu pasakas”.

Tinot latviešu tautas pasaku kamolu, skolēni no Strazdumuižas internātvidusskolas – attīstības centra vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem izveidojuši nebijušu pasaku izlasi- “Strazdulēnu pasakas”. Pasaku izlasē ir apkopotas skolēnu mīļākās latviešu tautas pasakas. Izlasē iekļautas 29 pasakas. 28. maijā 2018.g. Strazdumuižas internātvidusskolas attīstības centra vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem izglītojamie un pedagogi devās...

Turpināt lasīt