“Palīgs neredzīgiem bērniem un viņu vecākiem”
Aisma Orupe “Neatkarīgā rīta avīze” 2018. gada 29. novembris

2018. gada 29. noverbrī “Neatkarīgā rīta avīze”publicēja Aismas Orupes rakstu “Palīgs neredzīgiem bērniem un viņu vecākiem”, kurā lasītāji iepazīstināti ar mūsu skolā notiekošo Agrīnās rehabilitācijas programmu un problēmām ar kurām sastopas ģimenes, kurās ir pirmskolas vecuma bērni ar redzes traucējumiem. Ar pilnu rakstu varat iepazīties Neatkarīgās rīta avīzes mājas lapā....

Turpināt lasīt

Kompetences pilnveides programma

Arī 23. un 24. novembrī norisinājās pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programmu “Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana, kā arī tehnoloģijas, t.sk. asisitīvās un to sniegtās iespējas mācību procesā izglītojamajiem ar redzes traucējumiem”. Paldies pilnveides programmas dalībniekiem par sirsnīgajiem vārdiem un laba vēlējumiem!

Turpināt lasīt

Ciemos viesi no Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra

9. novembrī mūsu skolā viesojās pārstāvji no Liepājas Līvupes pamatskolas – attīstības centra. Kolēģi dalījās pieredzē, uzsverot labās prakses piemērus un stiprās puses attīstības centru darbā: plānošanā, īstenošanā un realizēšanā. Attīstības centru pārstāvji vienojās par turpmāko sadarbību.  

Turpināt lasīt

Pedagogu tālākizglītības kursi turpinās

Arī 2. un 3. novembrī norisinājās pedagogu profesionālās kompetences tālākizglītības kursi “Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana, kā arī tehnoloģijas, t.sk. asisitīvās un to sniegtās iespējas mācību procesā izglītojamajiem ar redzes traucējumiem”. Šoreiz kursus apmeklēja 18 pedagogi no 9 dažādām izglītības iestādēm Latvijā.

Turpināt lasīt