Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas studentu viesošanās skolā

12. janvārī skolā viesojās studenti no Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas izglītības, valodu un dizaina fakultātes, studiju virziens-izglītība, pedagoģija un sports. Skolas direktore Ligita Ģeida studentiem vadīja lekciju “Redzes traucējumu izraisīto problēmu risināšana izglītības procesā”. Lekcijas ietvaros, apmeklējot mācību stundas, studenti guva priekšstatu, kā izglīto skolēnus Strazdumuižas internātvidusskolā – attīstības centrā vājredzīgiem...

Turpināt lasīt

Latvijas Universitātes optometrijas un redzes zinātnes 1. kursa maģistra studiju studentu viesošanās

6. decembrī mūsu skolā viesojās Latvijas Universitātes optometrijas un redzes zinātnes 1. kursa maģistra studiju studenti. Studentus iepazīstinājām ar vājredzīgu un neredzīgu skolēnu izglītošanas specifiskajiem jautājumiem un tehnisko palīglīdzekļu izmantošanu mācību procesā. Paldies, pasniedzējai Evitai Kassalietei par jauko sadarbību!

Turpināt lasīt

Mūzikas akadēmijas studentu viesošanās skolā

28. novembrī mūsu skolā speciālās pedagoģijas kursa ietvaros viesojās Jāzepa Vītola Mūzikas akadēmijas 3. kursa studenti. Studentiem bija iespēja vērot prezentāciju par skolu, ieskatīties kā gatavo mācību materiālus vājredzīgiem un neredzīgiem izglītojamajiem. Tāpat studenti piedalījās mācību procesa vērošanā. Mūzikas skolotājas dalījās pieredzē par neredzīgu un vājredzīgu skolēnu mūzikas mācīšanas metodiku....

Turpināt lasīt

Profesionālās kompetences pilnveides programmas kursi 2017. gada 3. un 10. novembrī

Šī gada 3. un 10. novembrī norisinājās tālmācības kursi vispārizglītojošo skolu pedagogiem “Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamajiem ar redzes traucējumiem” un ”Tehnoloģijas, t.sk. asistīvās, un to sniegtās iespējas speciālo pedagoģisko vajadzību mazināšanai mācību procesā izglītojamajiem ar redzes traucējumiem’’. Kursu dalībnieki iepazinās ar sociālo iemaņu veidošanu vājredzīgiem un neredzīgiem izglītojamiem,...

Turpināt lasīt

Konference “Tiflopedagoga atbalsts šodien: starp realitāti un cerībām.” (Lietuva,Viļna)

Šī gada 3. novembrī Lietuvā norisinājās Starptautiska praktiska konference “Tiflopedagoga atbalsts šodien: starp realitāti un cerībām.” Konferencē piedalījās 71 dalībnieks. Tika pārstāvētas Baltkrievijas, Lietuvas un Latvijas izglītības iestādes vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem. Konferenē akcentēta tēma- agrīnā rehabilitācija vājredzīgiem un neredzīgiem pirmskolas vecuma bērniem. Pieredzē dalījās praktizējoši tiflopedagogi, mikrologopēdi, rehabilitologi u....

Turpināt lasīt