Strazdumuižas internātvidusskolas attīstības centrā skolēnus uzņem ar valsts Pedagoģiski Medicīniskās Komisijas (VPMK) atzinumu. Centrā tiek uzņemti vājredzīgi un neredzīgi bērni no 7 gadu vecuma pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr. 591

Likumu var lasīt šeit

Skolēnu uzņemšanai skolā VPMK noteiktie dokumenti:

  • Izglītojamā dzimšanas apliecība un vecāku personu apliecinošs dokuments.
  • Iepriekš izdotās bērna pārbaudes kartes kopija, kuru apstiprinājusi izglītības iestāde, vai iepriekš izdotā karte (ja tāda ir);
  • Ģimenes ārsta atzinums par izglītojamā vispārējo veselības stāvokli, tajā skaitā norādot ziņas par redzi un dzirdi, kas izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes;
  • Ārsta oftalmologa atzinums, kurš  izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes.
  • Psihologa atzinums.

Valsts pedagoģiski medicīniskā komisija:
Merķeļa iela 11, Rīga, LV-1050. Tālr.: 28618553