Rīgas Strazdumuižas vidusskolas attīstības centrā skolēnus uzņem ar Valsts Pedagoģiski Medicīniskās Komisijas (VPMK) atzinumu. Centrā tiek uzņemti vājredzīgi un neredzīgi bērni no 7 gadu vecuma pēc Ministru kabineta noteikumiem Nr.11

Lasīt likumu vietnē likumi.lv

VPMK neieciešamie dokumenti :

  • Izglītojamā dzimšanas apliecība un vecāku personu apliecinošs dokuments.
  • Iepriekš izdotās bērna pārbaudes kartes kopija, kuru apstiprinājusi izglītības iestāde, vai iepriekš izdotā karte (ja tāda ir);
  • Ģimenes ārsta atzinums par izglītojamā vispārējo veselības stāvokli, tajā skaitā norādot ziņas par redzi un dzirdi, kas izdots ne agrāk kā trīs mēnešus pirms komisijas sēdes;
  • Ārsta oftalmologa atzinums, kurš  izdots ne agrāk kā sešus mēnešus pirms komisijas sēdes.
  • Psihologa atzinums.

Valsts pedagoģiski medicīniskā komisija:
Adrese: Elizabetes  iela 51, Rīga
Tālrunis 67718165.

Informācija par Valsts pedagoģiski medicīnisko komisiju (VPMK)