Konsultācijas tiek sniegtas visu mācību gadu, iepriekš piesakoties
pa telefonu: 67474527,
vai e-pastu: smvs@riga.lv


strazduskola-lv-2016_07

Rīgas Strazdumuižas vidusskola darbojas  kā attīstības centrs.

 

Attīstības centra darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi.

Attīstības centra darbības mērķis:

Sniegt metodisko atbalstu Latvijas izglītības iestāžu izglītojamiem ar redzes traucējumiem, viņu likumiskajiem pārstāvjiem un pedagogiem.

Pamatvirzieni un uzdevumi:

  • Vispārizglītojošo un speciālo skolu skolēnu ar redzes (un kompleksiem) traucējumiem, viņu pedagogu/atbalsta personāla un vecāku konsultēšana un rekomendāciju sniegšana.
  • Speciālo vajadzību diagnostika un konsultēšana agrīnā un pirmsskolas vecuma bērniem ar redzes (un kompleksiem) traucējumiem.
  • Agrīnā atbalsta programmas īstenošana agrīnā un pirmsskolas vecuma bērniem ar redzes (un kompleksiem) traucējumiem.
  • Rīgas Strazdumuižas vidusskolas – attīstības centra un Latvijas vispārizglītojošās izglītības iestādēs iekļautajiem bērniem ar redzes traucējumiem mācību materiālu pielāgošana un sagatavošana, sadarbība ar vispārizglītojošajām izglītības iestādēm, kurās ir iekļauti izglītojamie ar redzes traucējumiem.
  • Pedagogu izglītošana (konsultācijas, semināri, konferences, kursi).
  • Sadarbība ar augstskolām.
  • Metodisko materiālu izstrādāšana izglītojamiem ar redzes traucējumiem.
  • Sadarbība ar citām ieinteresētajām pusēm (biedrībām, sabiedriskām organizācijām).

strazduskola-lv-2016_06

 

Metodiskā darba padomes plāns

Attīstības centra kontakti