Konsultācijas tiek sniegtas visu mācību gadu, iepriekš piesakoties
pa telefonu: 67533081,
vai e-pastu: smvs@riga.lv


strazduskola-lv-2016_07

No 1997. gada sākuma skola ir ieguvusi jaunu statusu – tā darbojas arī kā attīstības centrs.

 

Attīstības centra darbības mērķi, pamatvirzieni un uzdevumi.

1. Attīstības centra mērķi:

 • pirmsskolas un skolas vecuma Latvijas vājredzīgo un neredzīgo bērnus apzināšana un konsultatīvi- metodiskais atbalsts.
 • Visu Latvijā dzīvojošo jauniešu ar redzes problēmām iesaistīšana specializētajās vai integrācija vispārizglītojošajās izglītības iestādēs, īpašu uzmanību pievēršot neredzīgo bērnu integrācijai.

2. Attīstības centra pamatvirzieni:

 • Vecākus un pedagogus izglītojoša un konsultatīva darbība Centrā.
 • Vājredzīgo un neredzīgo bērnu apzināšana un konsultēšana sadarbībā ar izglītības iestādēm un sociālajiem dienestiem.

3. Attīstības centra uzdevumi:

strazduskola-lv-2016_063.1. Tiešais darbs ar bērniem un viņu piederīgajiem (konsultācijas):

 • speciālo vajadzību izvērtēšana;
 • optisko palīglīdzekļu piemērošana;
 • orientēšanās un mobilitātes nodarbības;
 • atbilstošu redzes procesa optimizēšanas ceļu novērtēšana un pielāgošana.
 • pielāgot un sagatavot mācību materiālus Rīgas Strazdumuižas vidusskolas – attīstības centra un Latvijas vispārizglītojošās izglītības iestādēs integrētajiem bērniem ar redzes traucējumiem.

3.2. Pedagogu izglītošana.

 • konsultācijas;
 • semināri;
 • konferences;
 • kursi;
 • izglītības programmas sadarbībā ar augstskolām.

3.3. Integrācijas procesa izvērtēšana un realizēšana:

 • integrācijas iespējamības novērtēšana;
 • rekomendāciju sniegšana apstākļu kopuma pielāgošanai vājredzīga vai neredzīga bērna iekļaušanai vai integrācijai;
 • Atbilstoši pieprasījumam sadarboties ar tām vispārizglītojošajām skolām, kurās ir integrēti bērni ar nopietniem redzes traucējumiem.

Attīstības centra kontakti šeit