Skolā – attīstības centrā ciemiņi no Norvēģijas

No 16. līdz 20. septembrim The Western Norway University of Applied Sciences Vestland, Norway komanda viesojās Latvijā, lai studenti labāk izprastu speciālās izglītības piedāvājumu mūsu valstī, salīdzinātu to ar Norvēģijas izglītības sistēmu un veiktu maģistra darbu tēžu izstrādi. Visi 30 studenti apgūst speciālo pedagoģiju un strādā dažādās iestādēs Norvēģijā. Lielākā...

Turpināt lasīt

EPOS konference Rīgā

No 30. maija līdz 2. jūnijam Rīgā, Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, notika Eiropas Pediatrijas oftalmoloģijas (EPOS) konference. EPOS konference notiek vienu reizi gadā, katrā reizē izvēloties citu valsti. Baltijā konference notiek pirmo reizi. 2019. gada 2. jūnijā Eiropas pediatrijas oftalmoloģijas konferences darba grupā „Cerebrālie redzes traucējumi. Teorija, izpēte, diagnoze, dzīve” piedalījās...

Turpināt lasīt