nometne-2016_rudens2

Agrīnā atbalsta programma vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem ir sistēma, kas sniedz sociālo, medicīnisko un pedagoģisko atbalstu ģimenēm visā Latvijā, kuras audzina vājredzīgus un neredzīgus bērnus agrīnajā un pirmsskolas vecumposmā.
Agrīnā atbalsta programmas komandas sastāvā ietilpst:

 • Redzes pedagogs
 • Speciālais pedagogs
 • Mūzikas terapeits
 • Fizioterapeits
 • Psihologs
 • Acu ārsts – oftalmologs
 • Bērnu ārsts- pediatrs

Agrīnā atbalsta programmas mērķi:

nometne-2016_rudens1
 • izstrādāt bērna individuālajām vajadzībām atbilstošu un pilnvērtīgu atbalsta pasākumu kopumu;
 • palīdzēt vājredzīgam un neredzīgam bērnam un viņa vecākiem apgūt jaunas iemaņas un prasmes bērna aprūpē, audzināšanā, izglītībā un socializēšanā;
 • veicināt veidot vecāku prasmi aprūpēt bērnu: pozitīvas saskarsmes veidošana ar bērnu, lietderīga laika pavadīšana kopā ar bērnu un spēju novērtēšana un attīstīšana;
 • stiprināt ģimenes savstarpējās saites, atbalsta pasākumos iesaistot abus vecākus;
 • piedāvāt ģimenei kvalificētu un profesionālu atbalstu vienuviet attīstības centrā, lai pasargātu bērnu no nevajadzīgiem vairākkārtējiem pārbraucieniem, apmeklējot citus speciālistus, kas atrodas tālu no dzīvesvietas un „neizdevīgos” laikos;
 • uzlabot bērna un viņa ģimenes locekļu dzīves kvalitāti;
 • veicināt šo bērnu veiksmīgu iekļaušanos sabiedrībā, veidojot pēc iespējas pastāvīgu un neatkarīgu personību.

Programmas darbs ietver aktivitātes izglītības iestādes telpās un ārpus tām.


Agrīnā atbalsta programmas ietvaros tiek nodrošināts:

 • speciālistu individuālās konsultācijas;
 • izglītojošās un radošās grupu nodarbības vecākiem kopā ar bērniem;
 • sociālo funkcionēšanas spēju izvērtējums;
 • individuālā atbalsta plāna sastādīšana un novērtēšana (dienasgrāmata);
 • brīvā laika attīstoša un saturiska pavadīšana.

Izstrādājot programmu ir īpaši domāts par ilgtermiņa sadarbību starp centru un vecākiem, izmantojot atgriezenisko saiti pēc jaunizveidotās programmas izpildes – dienasgrāmatas izveides (individuālais plāns), turpinot sniegt individuālas konsultācijas.