Jau sesto pavasari (no 8.- 10. martam) tika rīkota un organizēta Agrīnā atbalsta programma pirmskolas vecuma bērniem ar redzes traucējumiem un viņu vecākiem. Šoreiz programmā piedalījās 10 vājredzīgi un neredzīgi bērni no visas Latvijas un viņu ģimenes : daži no programmas dalībniekiem atkārtoti, citiem tā bija jauna pieredze. Jāatzīmē, ka jaunākais programmas dalībnieks bija tikai 11 mēnešus vecs.

Dalībniekiem tika piedāvāta ļoti plaša un pārdomāta programma, ikkatrs apmeklēja tiflopedagogu, speciālo pedagogu, mūzikas terapeitu, audiologopēdu, fizioterapeitu, psihologu un citus speciālistus, kas vadīja nodarbību klātienē un informēja vecākus, kā turpināt strādāt, lai korekcijas darbs noritētu veiksmīgi.

Bērnu vecākiem tika organizētas drāmas terapijas nodarbības, diskusijas ar psihologu un mūsu skolas –attīstības centra speciālistiem , un kolēģiem no Lietuvas.

Bērnu vecāki novērtēja daudzveidīgo un pārdomāto programmas saturu, priecājās, par daudzveidīgo piedāvāto aktivitāšu klāstu: gan fiziskām, attīstošām, redzi stimulējošām, muzikālām, multisensorām u.c.

Bērnu vecāki atzinīgi novērtēja vidi, kas ir piemērota bērniem ar redzes traucējumiem, priecājās par draudzīgo un sirsnīgo atmosfēru. Izteica pateicību atbalsta programmā iesaistītajiem speciālistiem par atsaucību un pretimnākšanu.

Vecāki ,izvērtējot programmas lietderīgumu, kā lielākos ieguvumus atzīmēja skolas-attīstības centra speciālistu profesionālās nodarbības un rekomendācijas, iespēju iegūt un pilnveidot zināšanas, kā strādāt ar vājredzīgiem un neredzīgiem mazuļiem. Novērtēja to, ka ieguva emocionālo atbalstu un iespēju satikties un dalīties ar citu vājredzīgu un neredzīgu bērnu vecākiem.
Noslēgumā Agrīnā atbalsta dalībnieki saņēma dienasgrāmatu ar speciālistu vērojumiem un ieteikumiem. Speciālisti veica ierakstus arī bērnu attīstības dinamikas uzskaites lapās.

Paldies visiem Agrīnā atbalsta programmā iesaistītajiem speciālistiem un dalībniekiem! Uz tikšanos rudenī!