Skolā ir izveidotas un iekārtotas multisensorās istabas : melnā/baltā istaba, klusā istaba, fizisko aktivitāšu telpa. To mērķis ir aktivizēt, stimulēt un saglabāt vājredzīgu un neredzīgu bērnu sensorās sistēmas. Istabās individuālās nodarbības tiek organizētas pēc noteikta grafika. Šajās telpās skolēni darbojas ar lielu prieku un interesi.

Lai apgūtu un saglabātu vājredzīgu un neredzīgu skolēnu sociālās, praktiskās prasmes un iemaņas, ir izveidots un darbojas praktisko darba iemaņu kabinets. Kabineta resursi tiek papildināti atbilstoši izglītojamo vajadzībām.