Iekļūšanai skolas ēkā ir izbūvēti pandusi, kā arī durvju platums atbilst iekļūšanai ēkā, veselības punktā un sanitārajā telpā cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

 

Vizuālā informācija ir pielāgota cilvēkiem ar redzes traucējumiem (arī Braila rakstā).

 

Viss iepriekš minētais nodrošina cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem patstāvīgu pārvietošanos skolā.