Plāksne pie durvīm "Braila raksta un grafikas centrs"

Pie skolas ārpusē ir izveidotas vadlīnijas, kas tiek izmantotas, lai palīdzētu cilvēkiem ar redzes traucējumiem pārvietoties apkārtējā vidē.

Skolā ir  izveidotas brīdinošās joslas, kas brīdina un informē cilvēkus ar redzes traucējumiem par kāpnēm un citām līmeņu maiņām.

Iekļūšanai skolas ēkā ir izbūvēti pandusi. Durvju platums atbilst iekļūšanai ēkā.

Veselības punktā un sanitārajās telpās ir nepieciešamie pielāgojumi cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem.

Skolas telpās  pie katras klases un kabineta pielāgota vizuālā informācija cilvēkiem ar redzes traucējumiem (arī Braila rakstā).

Skolā iebūvēts lifts  ar pogām  Braila rakstā, kas atskaņo atrašanās vietu konkrētajā stāvā.

Viss iepriekš minētais nodrošina cilvēku ar funkcionāliem traucējumiem patstāvīgu pārvietošanos skolā.