LU SIL metodisko, mācību un informatīvo materiālu izstrāde (izglītojamajiem ar mācīšanās, valodas un redzes traucējumiem). 2015. gada aprīlis

Atbalsta materiāls darbam ar vājredzīgiem un neredzīgiem izglītojamajiem. 2015. gada decembris

Cilvēkiem ar redzes traucējumiem pieejamu interneta vietņu veidošanas nosacījumi. 2016. gada marts

Metodiskais materiāls “Tuvredzība”. 2016. gada novembris

Latvjas Nerdzīgo bibliotēkā pieejamās literatūras un avotu saraksts. 2017. gada marts (informācija precizēta 11.07.2017.)

Starptautiskās personu ar redzes traucējumiem izglītības padomes ICEVI (International Council for Education of Visually Impaired) Eiropas reģiona 9. konference.  2017. gada septembris

Starptautiskās personu ar redzes traucējumiem izglītības padomes Eiropas reģiona 9. konference “Stiprināti caur dialogu”. Brjuge, Beļģija, 2017. gada  2.- 7. jūlijs

Sociālo iemaņu veidošana un angļu valodas apguve neredzīgiem un vājredzīgiem izglītojamajiem – “Drēbju skapis”. 2017. gada oktobris

Metodiskais materiāls “Ēdienu izvietošana šķīvī”. 2017. gada decembris

Speciālie palīglīdzekļi vājredzīgiem un neredzīgiem izglītojamajiem. 2018. gada maijs

Mācību uzskates līdzekļi neredzīgiem skolēniem. 2018. gada novembris

Metodiskais uzskates materiāls galda spēle – vājredzīgiem vai neredzīgiem izglītojamajiem – Skaitļu loto. 2019. gada februāris

Specializētās datorprogrammas “ZoomText” lietošana. 2019. gada aprīlis

Pirmskolas vecuma bērnu ar redzes traucējumiem spēju izvērtējuma dinamikas attīstības paraugs. 2019. gada maijs

Vingrinājumi neredzīgiem izglītojamiem haptiskās (taustes, taktilās) uztveres attīstīšanai sākumskolā. 2019. gada septembris

WIDGIT simbolu izmantošanas iespējas darbā ar vājredzīgiem bērniem. 2020. gada janvāris

Īss ieskats Braila raksta attīstības vēsturē. 2020. gada februāris

Attālināto mācību nedēļas stundu paraugs izglītojamajiem ar redzes traucējumiem sākumskolā un izglītojamajiem ar redzes un kompleksajiem traucējumiem. 2020. gada aprīlis

Īsinājumtaustiņu komandas darbam ar “JAWS for Windows”. 2020. gada jūlijs

3D formāta taktilie mācību materiāli, to izstrādes principi un darba metodes ar vājredzīgiem un neredzīgiem izglītojamiem. 2020. gada augusts

Radošie darbi sociālajās zinībās un dabaszinībās 1. klasei. 2020. gada septembris

Izmantojamie materiāli skolēniem ar redzes traucējumiem STEM mācību priekšmetos. 2021. gada marts

Pirmsbraila iemaņu attīstīšana. 2021. gada decembris

Braila displeja “ALVA USB 640” lietošana ar ekrānlasošo programmu “JAWS for Windows”. 2022. gada janvāris

Nepieciešamais atbalsts mācībās izglītojamiem ar redzes traucējumiem. 2022. gada marts

Pedagoģiskā procesa organizēšana skolēniem ar redzes un komplesiem traucējumiem. 2022. gada decembris

Ieteikumi rotaļlietu izvēlei un didaktisko spēļu pielāgošanai bērniem un skolēniem ar redzes traucējumiem. 2023. gada februāris

Multisensorā stimulācija. 2023. gada decembris

Latvju rakstu zīmju kā vizuālās informācijas materiāla piemērošana izglītojamiem ar smagiem redzes traucējumiem. 2024. gada janvāris

Telpisku modeļu piemērošana izglītojamiem ar redzes traucējumiem 2024. gada aprīlis