No comments yet

Žurnāls “Rosme” 2024. g. Nr.1
Airita Buša “Praktiski izzinošās izstādes Rīgas Strazdumuižas vidusskolā – attīstības centrā”

Praktiski izzinošās izstādes Rīgas Strazdumuižas vidusskolā – attīstības centrā

 Airita Buša
Rīgas Strazdumuižas vidusskolas attīstī­bas centra direktora vietniece

Pasaule ir tik bagāta! Tajā ir daudz priekšmetu, materiālu, krāsu, toņu, formu, ka reizēm no šīs bagātības var apjukt. Lielākoties ikdienas stei­gā neesam pievērsuši uzmanību tam, cik ļoti dažādi un atšķirīgi var būt priekšmeti. Piemēram, karotes var būt lielas un mazas, vieglas un smagas, koka, metāla vai plastma­sas, dažāda dziļuma, atšķirīgu ornamentu un krāsu. Cilvēki bez redzes traucējumiem to visu var saskatīt, ieraudzīt un aplūkot. Taču citādi ir tiem cilvēkiem, kas šo visu nevar ie­raudzīt, vai arī saskata nepilnīgi.

Lai pilnveidotu priekšstatus un kompensētu vizuālās informācijas uztveri, lai paplašinātu un bagātinātu Rīgas Strazdumuižas vidusskolas -attīstības centra skolēnu redzesloku, ar to, cik dažādas lietas, smaržas un priekšmeti mums ir apkārt, jau otro gadu veidojam dažādas tematiskās praktiski izzinošas izstādes.

Kā pirmo, Lieldienām tuvojoties, veidojām olu izstādi. Skolēni varēja iepazīties ar strausa, vistas, pīles, zosu un paipalu olām. Tāpat izstādē piedāvājām dažādu materiālu olas: koka, plastmasa, metāla, māla, stik­la un šokolādes.

Sapratuši, ka šādas izstādes ir ļoti lietderīgas un interesi raisošas, kā nākamo veidojām izstādi «Koks». Skolēni šajā izstādē taustīja, smar­žoja un apskatīja dažādus koksnes, koku un krūmu sugu veidus, iepazi­nās ar no koka darinātiem izstrādā­jumiem.

Februārī, tuvojoties Sveču dienai, rīkojām sveču un svečturu izstādi. Apmeklējot izstādi, bija liels pārstei­gums, cik ļoti daudzveidīgas formas un krāsas var būt svecēm, cik loti daudzveidīgi materiāli ir lietoti, vei­dojot svečturus, un cik daudz aro­mātu var sajust sveču pasaulē. Katrs izstādes apmeklētājs varēja atrast sev tīkamāko sveci un svečturi, vai vienkārši papriecāties par daudzvei­dīgo eksponātu piedāvājumu.

Gaidot Latvijas 105. dzimšanas dienu, rīkojām izstādi «Latvijas smarža». Izstādes apmeklētājiem bija iespēja baudīt dažādus aromā­tus, kas asociējas ar Latviju. Rupj­maize, medus, āboli, piparmētras, liepziedi, kumelītes, mārtiņrozes vai dilles — katrs dalībnieks meklēja un atrada sev patīkamāko Latvijas smaržu.

Tuvojoties Ziemassvētkiem, esam izveidojuši eglīšu rotājumu izstādi. Protams, ka šajā izstādē kā visās iepriekšējās ir iespēja iepazīties ar dažādu materiālu, krāsu, formu eglī­šu rotām un sajust burvīgo Ziemas­svētku gaisotni, gūstot prieku.

Savukārt mums, izstādes organi­zatoriem, ir patiess prieks par sko­lēnu neviltotajām emocijām, par to, ka skolēni, kas apmeklē izstādi, ir laimīgi par to, ka drīkst taustīt vi­sus eksponātus, ņemt tos rokās, salīdzināt, vārdu sakot, justies ak­tīvi dalībnieki, kas daudzās citās i izstādēs viņiem ir liegts. Un, pro­tams, vislielākais gandarījums ir par to, ka katra izstādes apmeklē­tāja priekšstati par priekšmetiem mums apkārt, kļūst aizvien plašāki un plašāki.

 Žurnāla Rosme vāka attēls

Lasīt rakstu

Skip to content