No comments yet

Dalība starptautiskajos pasākumos

Esam priecīgi dalīties ar starptautiskiem pasākumiem, kuros piedalījās mūsu skolas-attīstības centra pārstāvji.

Ļoti laba un veiksmīga sadarbība  izveidojusies ar Lietuvas skolu- centru skolēniem ar redzes traucējumiem, kas atrodas Viļņā  (LIETUVOS AKLŲJŲ IR SILPNAREGIŲ UGDYMO CENTRAS), kas  organizēja  dažādus pasākums, kuros piedalījās arī Rīgas Strazdumuižas vidusskolas-attīstības centra pārstāvji.

Piedalījāmies gan s klātienes konferencā Viļņā “Izglītības līdzekļu daudzveidība un skolotāja radošums” (“Diversity of educational tools and teacher’s creativity”), gan kolēģu organizētajā tiešsaistes pasākumā “Skolēnu ar cerebrāliem redzes traucējumiem izglītība. Amerikas Perkins skolas pieredze”.

Kopīgajos pasākumos esam dalījušies pieredzē  ar veiksmes piemēriem, prezentējot mācību materiālus, tehniskos palīglīdzekļus, metodes, kas palīdz pilnvērtīgāk organizēt mācību procesu skolēniem ar redzes un redzes un kompleksiem traucējumiem. Prezentējuši katrs savā valstī notiekošās tendences, dalījušies, kā notiek bērnu ar redzes traucējumiem iekļaušana izglītības procesā jau no agrīna vecuma, kā tiek sniegts atbalsts ģimenēm, kāda ir sadarbība ar institūcijām, tāpat  apskatījuši citus aktuālos jautājumus.

Sadarbībā ar Rīgas Raiņa vidusskolu projektā, kas notika Turcijā šā gada aprīlī,  tika izstrādāta spēle bērniem ar speciālām vajadzībām digitālā versijā. Rīgas Strazdumuižas vidusskolas – attīstības centra pārstāvis  sniedza ieteikumus, kas jāņem vērā veidojot izglītojošās spēles bērniem ar redzes traucējumiem, sadarbojās ar citu valstu dalībniekiem.

No 12. līdz 14. jūlijam Londonā konferencē “Bērna redzes un redzes traucējumu izpēte un  pierādījumos balstītas prakses veicināšana” “Child Vision Research Society “Advancing childhood vision and visual impairment research and evidence-based practice” tikās daudzu  pasaules valstu pārstāvji, tai skaitā arī no Latvijas (Rīgas Strazdumuižas vidusskolas attīstības centra),  lai diskutētu par aktuāliem jautājumiem skolēnu ar redzes un redzes kompleksiem traucējumiem izglītošanā.

23un 24. maijā mūsu AC pārstāvji piedalījās seminārā Parīzē “Skolēnu ar redzes traucējumiem izglītošana Eiropā iekļaujošā sabiedrībā: skolotāju-speciālistu loma” (ICEVI-Europe Teaching and Teacher Training Professional Interest Group Seminar Theme: “Educating students with visual impairment in Europe in an inclusive society: The role of specialist teachers”), kur dažādu Eiropas valstu pārstāvji diskutēja, piedalījās grupā darbā un dalījās savu valstu pieredzē, kā tiek izglītoti neredzīgi vai ļoti vājredzīgi skolēni, kas mācās Braila rakstā iekļautās izglītības iestādēs.

Pasākumu laikā iepazītas gan jaunākās aktualitātes un tendencies skolēnu ar redzes traucējumiem mācību procesa nodrošināšanā, izglītošanā un iekļaušanā, gan iegūti jauni kontakti turpmākās sadarbības veidošanā.

Skip to content