No comments yet

Tālākizglītības kursi

Tālākizglītības 16 stundu kursi “Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamajiem ar redzes un garīgās attīstības traucējumiem” noslēgušies.
Šogad piedāvāto kursu programmas saturā, salīdzinoši ar iepriekšējiem gadiem, tika veiktas nelielas izmaiņas. Kursu dalībniekiem piedāvāts ieskats par nepieciešamo atbalstu, pielāgojumiem, mācību procesa organizēšanu skolēniem ar garīgās attīstības traucējumiem.
Arī šogad kursus apmeklēja skolu un pirmskolas izglītības pedagogi no visas Latvijas.

Skip to content