No comments yet

Pedagogu profesionālās pilnveides kursi

Pedagogu profesionālās kompetences pilnveides programma:

“Pedagoģiskā procesa plānošana un vadīšana izglītojamajiem ar redzes un garīgās attīstības traucējumiem.” (16 stundas)

 

Kursu norises datumi:

13. un 14. oktobris 2022. g. (plkst. 8:30 – 16:00)

03. un 04 novembris 2022. g. (plkst. 8:30 – 16:00)

10. un 11. novembris 2022. g. (plkst 8:30-16:00)

 

Darba kārtība:

  1. DIENA

8:10 – 8.30    Reģistrācija

8:30 – 10:05  Stundu vērošana

10:15 – 11.45 Redzes traucējumu ietekme uz mācību procesu, Ligita Ģeida mag. paed. 311.kab.

11.45 – 12.15 kafijas pauze 130. kab.

12:15 – 13:45 Redzes traucējumu ietekme uz mācību procesu,

Ligita Ģeida mag. paed. 311.kab.

13:45- 15:15 Mācību līdzekļu adaptēšana un 3 D formāta taktilie mācību materiāli, to izstrādes principi un darba metodes, Terēza Landra izglītības metodiķe, 311.kab.

15:15 – 16:00 Skolēnu ar garīgās attīstības traucējumiem raksturojums.   Nepieciešamais atbalsts un pielāgojumi skolēniem ar garīgās attīstības  traucējumiem mācību procesā, Aiga Tīzenkopfa, speciālās izglītības skolotāja, 311.kab.

  

  1. DIENA

8:30- 9:10 Stundu vērošana

9.15-10:45  Pedagoģiskā procesa organizēšana un vadīšana izglītojamajiem ar redzes (t.sk. ar redzes un garīgās attīstības traucējumiem. Airita Buša speciālās izglītības skolotāja, Dzintra Pokule speciālās izglītības skolotāja 207.kab.

10.45- 12.15 Mūsdienu tehnoloģiju izmantošana mācību procesā skolēniem ar speciālām vajadzībām, U. Krūkliņš IT speciālists asistīvajās datortehnoloģijās, Sarmīte Rozīte mag. paed.,  213. kab.

12.15- 12.45 kafijas pauze 130.kab

12:45- 15:15 Speciālās nodarbības bērniem ar redzes traucējumiem- orientēšanās/ mobilitāte, sociālo iemaņu veidošana, Braila raksts. Airita Buša speciālās izglītības skolotāja, Dzintra Pokule speciālās izglītības skolotāja 207.kab

15.15- 15:30 Programmas izvērtējums. Airita Buša speciālās izglītības skolotāja. 207.kab.

 

Skip to content