Agrīnā rehabilitācija no 2. – 4. jūnijam

No 2. līdz 4. jūnijam skolā notika agrīnās rehabilitācijas programma vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem. Agrīnās rehabilitācijas programma vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem ir atbalsta sistēma, kas sniedz sociālo, medicīnisko un pedagoģisko atbalstu ģimenēm visā Latvijā, kuras audzina vājredzīgus un neredzīgus bērnus agrīnajā un pirmsskolas vecumposmā.   Agrīnās rehabilitācijas programmas komandas sastāvā...

Turpināt lasīt

Vājredzīgu un neredzīgu bērnu izglītošanas specifiskie jautājumi iekļaujošās izglītības kontekstā

No 19. marta līdz 21. martam skolā tika organizēti tālākizglītības kursi „Vājredzīgu un neredzīgu bērnu izglītošanas specifiskie jautājumi iekļaujošās izglītības kontekstā”, kurā piedalījās pirmskolas,  vispārizglītojošo, speciālo skolu pedagogi no Latvijas un Latvijas Neredzīgo biedrību rehabilitācijas centu darbinieki.

Turpināt lasīt