LR Proklamēšanas dienas pasākums

2016.gada 17. novembrī LR Proklamēšanas dienas pasākumā “Mana sirds pieder Latvijai” izglītojamie ar   deklamāciju, dziesmām un muzicēšanu godināja savu valsti – Latviju. Ikviens dalībnieks varēja izbaudīt skaistu, aizraujošu un emocionāli aizkustinošu Svētku mirkli. Tas bija apliecinājums mūsu tautas spējai būt stiprai savā pārliecībā un dziļai savā dvēselē. Paldies visiem svētku...

Turpināt lasīt

Starptautiskā tolerances diena NVO namā

Kopš 1995. gada 16. novembris pēc UNESCO iniciatīvas tiek atzīmēts kā Starptautiskā tolerances diena, lai rosinātu sabiedrības apziņu par to, ka iecietība ir cieņa pret kultūru bagātību, indivīda pašizteiksmes un izpausmes veidiem, kā arī to pieņemšanu un pareizu izpratni. Šogad NVO nams aicināja atzīmēt šo dienu 15. novembrī, iepazīstot gruzīnu...

Turpināt lasīt

Latvijas dzimšanas dienai veltīts “C” klašu pasākums “Latvija – Tēvzeme mana”

15. novembrī uz svinīgu pasākumu “Latvija – Tēvzeme mana” pulcējās “C” klašu skolēni un viņu pedagogi. Sirsnīgos dzejoļos un skanīgās dziesmās skolēni apjūsmoja dzimtās zemes dabas skaistumu, priecājās par Latvijas ļaužu čaklumu un darba tikumu, godāja ģimeni un senču tradīcijas. Īpaši tika cildināti pasākuma dalībnieku dzimtie novadi, pagasti un pilsētas....

Turpināt lasīt

Lāčplēša dienas koncerts Strazdumuižas klubā

Piektdien, 2016. gada 11. novembrī, plkst. 18:15 no skolas 7. un 9. klases (6. grupas) audzēkņi kopā ar audzinātāju Kristīni Saliņu devās apmeklēt Lāčplēša dienai veltīto koncertu Strazdumuižas klubā. Vispirms klausītājus ar savu sagatavoto koncerta programmu priecēja Juglas Mūzikas skola, kuru pārstāvēja arī mūsu skolas audzēkņi ar saviem priekšnesumiem, it īpaši...

Turpināt lasīt

Lāčplēša dienas pasākums “Es mīlu Latviju!”

Lāčplēša dienā 1.— 4. un 6.klases skolēni satikās kopīgā pasākumā „Es mīlu Latviju!” Skolēni bija sagatavojuši dzejoļus par Latviju. Kautrīgi, mīlīgi, lepni, jautri, skanīgi — tik dažādi izskanēja dzejoļi par mūsu dzimteni. Kopā vērojām skolotājas Sarmītes sagatavotos video, priecājāmies par sarkanbaltsarkano karodziņu. Jutāmies lepni, ka esam Latvija, ka esam Latvijā!

Turpināt lasīt