No comments yet

Dzejas un dziesmu pēcpusdiena “Mēs satiekamies smaidā, kas dienu pilda ar gaismu zeltainu…” Latvijas Neredzīgo bibliotēkā

Septembris Latvijā ir dzejas mēnesis un tāda kultūras dzīves tradīcija kā dzejas lasījumi arī mūsu skolas dzejas mīļotājiem katru rudeni padara īpašu. Ceturtdien, 2022. gada 29. septembrī pēc pastaigas pa rudenīgo skolas parku mūsu skolas 4.- 8.klašu (2. un 3. grupas) audzēkņi kopā ar savu 2. grupas audzinātāju Kristīni Saliņu un 3. grupas audzinātāju Daci Izotovu devās uz Latvijas Neredzīgo bibliotēku, lai vispirms iepazītos ar Guntas Bites liriski glezniecisko izstādi “Mana paralēlā pasaule”. Pēc šīs izstādes apmeklējuma kopā ar citem mūsu skolas skolēniem un skolotājiem pulcējāmies dzejas un dziesmu pēcpusdienā ,,Mēs satiekamies smaidā, kas dienu pilda ar gaismu zeltainu…’’. Radošais un atsaucīgais Latvijas Neredzīgo bibliotēkas darbinieku kolektīvs mūs dvēseliski veldzēja gan ar tautā populārām, it īpaši vecākā gadagājuma cilvēku vidū iemīļotām sentimentālām un smeldzīgām latviešu dziesmām, gan ar sirsnīgiem Imanta Ziedoņa, Ārijas Elksnes, Skaidrītes Kaldupes, Kornēlijas Apškrūmas un citu latviešu dzejnieku dzejas lasījumiem par gleznaino, gaistošo rudens burvību, par svarīgām, nozīmīgām dzīves vērtībām ikviena cilvēka dzīvē, nepielūdzamo laika ritējumu… Saskaņā ar senām latviešu tradīcijām tieši šajā dienā- 29. septembrī tiek svinēta Miķeļdiena, tāpēc pasākuma noslēgumā parunājām arī par latviešu rudens saulgriežiem- Miķeļdienu un tās rituāliem, par to, kā tradicionāli ar bagātīgu mielasta galdu tiek atzīmēti Miķeļi. Paldies pasākuma rīkotājiem par ieguldīto darbu, jauniem iespaidiem un mums visiem sagādāto iespēju apcerīgā, poētiskā noskaņojumā pavadīt laiku šajā rudenīgi dzestrajā pēcpusdienā!

5 Skolēni bibliotēkā rāda savas grāmatas

Foto un teksts: Kristīne Saliņa

Visi pasākuma foto attēlu galerijā

Skip to content