No comments yet

Eiropas Sociālā fonda projekts “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” 2017. – 2020. gads

Karjeras plānošanas grupu un  nodarbības kopā ar konsultanti Andu Zariņu

2021. gada 12. oktobris

2021.-2022. mācību gadā  projekts “Eiropas Sociālā fonda projekts “Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

Ar pašnovērtēšanas metožu palīdzību izglītojamie ieguva zināšanas par sevi, izprata savas spējas, stiprās puses, intereses, prasmes un talantus, kas palīdzēs pieņmet lēmumu par turpmāko izglītību un ar to saistīto iespējamo karjeru.

Foto: Laimdota Žirba

Anketa par karjeras izvēli karjeras speciālistes rokās

Karjeras speciāliste aplī ar bērniem veic sarunas

Attēli galerijā


Tikšanās ar juristi Z.Kabuci

2021. gada 29. septembris

Katru gadu diskutējām  ar jauniešiem par tēmu ,,Tava nākotnes profesija,,. Tas palīdzēja noskaidrot , kādas profesijas ir populāras jauniešu vidū. Pēc tam secinājām, kādus profesiju pārstāvjus uzaicināt uz tikšanos.

Pēc diskusijas sapratām , ka jauniešus interesē šādi profesiju pārstāvji-datortehniķis , jurists, uzņēmējs un masieris.

Nolēmām tikties ar Elīzas mammu-Zani Kabuci Latgales priekšpilsētas prokuratūras virsprokurora vietnieci.

29.09.2021.attālināti notika interesanta saruna ar Zani Kabuci. Piedalījās vidusskolas un 9.klases skolnieki. Viņa iepazīstināja ar savu darba vidi, specifiku, interesantiem atgadījumiem. Jaunieši uzzināja , ka vispirms ir jāiegūst juridiskā izglītība, lai pēc tam izvēlētos attiecīgo profesiju šajā jomā.

Sekmīgas karjeras pamatā ir jaunieša personība, mērķtiecība, spējas. Liela nozīme ir arī pieprasījumam darba tirgū.

Izglītojamie uzdeva daudz jautājumus, jo saruna bija interesanta, saistoša. Jaunieši bija ļoti apmierināti ar pasākumu.

Foto: Olita Grīnvalde

 

Attēli galerijā


 

Karjeras plānošana kopā ar konsultantu Agri Skulti

2020. gada 5. novembris

7.-12. klašu izgītojamie iepazinās ar darba pasauli un ar to saistīto izglītību daudzveidību. Izglītojamiem tika nodrošināts pamats apzinātu un ar iespējām sabalansētu personīgo lēmumu pieņemšanai par turpmāko izglītību.

Foto: :Laimdota Žirba

Agris Skulte rāda prezentāciju un stāsta

Attēli galerijā


 

Izstādes “Skola 2020” apmeklējums

2020. gada 29. februāris

Šī gad 29. februārī Rīgas Strzdumuižas vidusskolas vecāko klšu skolēni apmeklēja izstādi “Skola 2020”, lai iepazītos ar šī brīža augstskolu piedāvājumie un izvērtētu savas iespējas turpināt mācības kādā no tām. 

Foto: :Kaspars Biezais

Attēli galerijā


 

Latvijas Radio apmeklējums

2019. gada 3. decembris

3. decembrī mūsu skolas 8.-11. klases izglītojamie piedalījās karjeras attīstības atbalsta pasākumā, apmeklējot Latvijas Radio , iepazīstoties ar komunikāciju un mēdiju profesijām, satikās ar īsteniem savas profesijas pārstāvjiem – skaņu operatoru, diktoru , praktiski darbojās ierakstu studijā – iejutās radio diktora profesijā, ierakstot savu balsi un atskaņojot to. Nodarbības laikā izglītojamie ieguva informāciju par profesijai nepieciešamajām prasmēm, zināšanām, izglītību un darba iespējām.

Foto: :Laimdota Žirba

Skolēni pie Latvijas Radio ieejas

Attēli galerijā


 

“Latvijas uzņēmumi un profesijas” – ēdināšanas meistarklase

2019. gada 31. oktobris

Mūsu skolas 1.-4. un “ C “klašu  izglītojamie tikās  uztura speciālisti , tuvāk iepazinās  ar dažādām ar ēdināšanu saistītām profesijām – pavārs, konditors, pārtikas tehnologs, uztura speciālists. Nodarbību laikā guva informāciju par šim profesijām nepieciešamajām prasmēm, zināšanām un izglītību. Izglītojamie piedalījās praktiskās  meistarklasēs, iejutās ēdināšanas jomas profesijās. Gatavojas sviestmaizes un kokteiļus  no veselīgiem produktiem. Visi priecīgi baudīja sagatavoto.

Foto: Dzintra Makarova un Laimdota Žirba

Bērni pie galda taisa kokteili.

Attēli galerijā


 

Izstāde “Skola 2019”

2019. gada 1. marts

Karjeras attīstības atbalsta projekta ietvaros, 1.  martā mūsu skolas izglītojamiem bija  iespēja piedalīties  izstādē “ Skola 2019” Ķīpsalā, kas ir nozīmīgākais izglītības iespēju pasākums Latvijā. Tika piedāvāta plaša un kvalitatīva informācija par mācībām Latvijā un ārzemēs ,un palīdzība izvēlēties piemērotāko izglītības ceļu. Diemžēl neredzīgiem izglītojamajiem vairumā gadījumu  tiek piedāvāts iekļauties jau esošajās akreditētajās izglītības programmās,  bez papildus atbalsta pasākumiem.

  Vienlaikus Ķīpsalā notika starptautiska grāmatu un izdevniecību izstāde “ Latvijas grāmatu izstāde 2019”, kur varēja tikties ar rakstniekiem, baudīt autoru lasījumus, piedalīties grāmatu atvēršanas svētkos.

Kopumā saturīga un pozitīvām emocijām piepildīta diena.


 

Karjeras atbalsta pasākums“Uzzini, izmēģini, ieinteresējies”

2019. gada 14. februārī

Mūsu skolā 14. februārī   notika karjeras attīstības atbalsta pasākums, lai rosinātu izglītojamos apzināt savas spējas un intereses, darbojoties tehniski radošajās darbnīcās: “ Flabera ķīmiķis” 4.-7. klases izglītojamajiem un “Profesiju riču raču”    8.-12. klases izglītojamajiem. Stāstījuma un prezentācijas laikā bija iespēja iepazīties ar ķīmiķa, būvnieka, programmētāja , aprūpētāja darba vidi, pienākumiem un nepieciešamajām darba prasmēm un izglītības iespējām, lai apgūtu šo profesiju,  iepazīt sevi, lai veiksmīgi plānotu karjeru.

Foto: Dzintra Makarova un Laimdota Žirba

Attēli galerijā

Attēli galerijā


 

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Sēklu muss”

20. novembrī un 30. novembrī mūsu skolā notika Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Ražots Latvijā”, piedaloties pārtikas uzņēmuma “Sēklu muss” pārstāvim, prezentējot darba vidi un darba specifiku nelielā pārtikas uzņēmumu, iepazīstinot ar profesijām un nepieciešamajām prasmēm, lai strādātu šāda veida uzņēmumos. Skolēniem bija iespēja praktiski apzināt savas spējas darbojoties veselīgu saldumu izgatavošanas meistarklasē.

Foto: Dzintra Makarova

Attēli galerijā


 

Karjeras attīstības atbalsta pasākums “Amatnieka darbnīca”

2018. gada 19. un 22. marts

Mūsu skolas izglītojamie tikās ar mākslinieku – tautas amata meistaru Māri Dubkevicu. Tuvāk iepazinās ar dažādām tautas amatniecības tradīcijām, latviešu tautas amatnieku darbu, iespējām apgūt dažādu amatu prasmes, kā arī piedalījās radošajās darbnīcās, savu spēju un interešu apzināšanai.

Foto: Dzintra Makarova

Meisters zēnam rāda kā veidot māla figūriņas

Meisters pie galda māca bērniem kā gatavot svilpes

Bērnu izgatavotie māla darbiņi


 

Izstāde „Skola – 2018”

2018. gada 24. februāris

Sestdien, 24. februārī, Strazdumuižas internātvidusskolas vecāko klašu skolēni projekta “ Karjeras atbalsts izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros, apmeklēja izstādi „Skola – 2018”.

Daļa skolēnu izstādi apmeklēja ar lielu interesi par savām perspektīvajām studiju vietām, bet daļa meklēja sev piemērotākās profesijas un to pieejamību cilvēkiem ar redzes traucējumiem. Apmeklējuma laikā skolēni izmantoja iespēju savākt informāciju par dažādākajām profesijām un iespējams savām nākamajām augstskolām, gan runājot ar augstskolu studentiem un darbiniekiem, un vācot bukletus ar kontaktinformāciju, gan apskatot un izmēģinot dažādas praktiskas lietas. Īpaši liela interese tika izrādīta par Latvijas bruņoto spēku izstādītajiem ieročiem un munīciju, jo to visu varēja paturēt rokās, aptaustīt un par katru no tiem tika paskaidrots. Ātrās medicīniskās palīdzības mašīna arī bija pastiprinātas intereses objekts, kurā varēja iekāpt iekšā un iepazīties ar esošo aprīkojumu.

Vērojot mūsu grupu var secināt, ka skolēnus vairāk interesēja informāciju tehnoloģiju studijas gan Latvijā, gan ārzemēs, medicīnas studijas un mūzikas studiju programmas. Kā vairāk piemērotās studiju vietas skolēnu vidū tika minētas: Rīgas Stradiņa universitāte, Daugavpils universitāte, Ventspils augstskola.

Kopumā skolēni šīs izstādes apmeklējumu vērtē kā ļoti noderīgu savu karjeras mērķu sasniegšanai un realizēšanai.

 


 

Karjeras atbalsta pasākums “Draugos ar elektrību”

2018. gada 30 janvāris

2018. gada 30. janvārī mūsu skolas 8.-10. klašu izglītojamie apmeklēja Latvijas Energoefektivitātes centru Jūrmalā un iepazinās ar elektroenerģijas ražošanas veidiem mūsdienās. Tika veidota izpratne par elektroenerģijas ekonomisku izmantošanu, energoefektivitāti, kā arī ar savu iespēju apzināšanu elektroenerģijas efektivitātes izmantošanā. Tika radīts priekštats par enerģētiķa darbu un profesijām.

Foto: Dzintra Makarova

Skolēni elektrum ēkā iepazīstas ar paraugiem

 

Skip to content