Komentāru nav

ESF projekts “Kompetenču pieeja mācību saturā”

2017. gada jūnijā Centrs kļuva par Valsts izglītības un satura centra (VISC) īstenotā ESF projekta “Kompetenču pieeja mācību saturā” sadarbības partneri. Centra speciālistu uzdevums ir laika periodā no 2017. līdz 2020. gadam sagatavot 15 mācību grāmatas Braila rakstā. Ir sagatavotas jau 6 no 15 plānotajām mācību grāmatām, kuras izglītojamie gan Centrā, gan arī citās Latvijas skolās var izmantot mācību procesā.

Braila raksta grāmatas plauktā.
Braila raksta grāmatas grāmatu skapī