Strazdumuižas skolēnu dalība starptautiskajā nometnē “ICC – 2015”

Pagājušā gada vasarā svarīgs notikums mūsu skolas dzīvē bija starptautiskās komunikāciju un datortehnoloģiju nometnes “ICC” (International Camp on Comunication and Copmputers) vājredzīgiem un neredzīgiem jauniešiem norises nodrošināšana un uzņemšana. Latvija iesaistījās ICC nometņu darbā ļoti strauji – jau pirmajā reizē piedāvājot ne tikai savus dalībniekus, bet uzņemoties lielāko daļu organizatorisko...

Turpināt lasīt

ICC Starptautisks seminārs „Tehnoloģijas neredzīgu un vājredzīgu jauniešu komunikācijai, izglītībai un integrācijai darba tirgū”

No 3.- 12. augustam Strazdumuižas internātvidusskola- attīstības centrā vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem Juglas ielā 14a, Rīgā  notiks starptautisku komunikācijas un tehnoloģiju seminārs- nometne, ko koordinē Lincas universitātē Austrijā bāzēta organizācija ICC- International Camp on Communication and Computers www.icc-camp.info.  Šī nometne notiks jau 20. gadu, un tajā piedalīsies vājredzīgi un neredzīgi...

Turpināt lasīt

Bērnu kultūrizglītojošo nodarbību cikls „Atver pasauli iespējām un prasmēm”

Rīgas Latviešu biedrība (RLB) no šā gada 18. janvāra organizē kultūrizglītojošu nodarbību ciklu bērniem. Nodarbību ietvaros bērniem tiks dota iespēja trenēt uzmanību un koncentrēšanās spējas, attīstīt un izkopt emocionālās izteiksmes iespējas, mazināt spriedzi un veicināt dažādu barjeru nojaukšanu, mācīties risināt konfliktus, izkopt sociālo saskarsmi, kā arī rosināt bērnu un jauniešu...

Turpināt lasīt

Tikšanās ar latviešiem Norvēģijā

Aprīļa beigās Rīgas Latviešu biedrības, radošās apvienības jauniešiem  „TREPES” un Strazdumuižas internātvidusskolas – attīstības centra vājredzīgiem  un neredzīgiem bērniem pārstāvji devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Norvēģiju. Brauciens, kura galvenais mērķis bija nevalstisko  organizāciju Norvēģijā darbības un pieredzes iepazīšana,  tika rīkots projekta „Atvērsim pasauli iespējām un prasmēm „ ietvaros. Trīs dienu...

Turpināt lasīt

projekts „Sabiedrībai atvērtas un savstarpēju integrāciju veicinošas skolas veidošana”

Projekts tiek finansēts Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta sabiedrības integrācijas programmas ietvaros. Projekta ietvaros tiks veikta sabiedrības iepazīstināšana ar vājredzīgiem un neredzīgiem bērniem, veidojot izpratni par viņu spējām, iespējām, speciālajam vajadzībām un no sabiedrības sagaidāmo atbalstu caur tematisku pasākumu organizēšanu skolā, uzaicinot skolēnu grupas no dažādām pašvaldības izglītības...

Turpināt lasīt