Patriotu mēneša noslēguma izrāde “Daugava Daugaviņa”

Par godu mūsu Latvijas dzimšanas dienai un, noslēdzot patriotisma mēnesi, mūsu skolā tapa emocionāls uzvedums  “Daugava – Daugaviņa”. Daugava, ne velti saukta par mūsu Likteņupi vai Māmuliņu, pieder mums visiem, un tajā pašā brīdī tā nepieder nevienam. Cilvēka mūžs ir sīciņš, ja salīdzina to ar Daugavu. Daugavas mūžs ir kā...

Continue reading

Latvijas dzimšanas diena grupā “Cipariņi”

Daudzās ģimenēs un saimēs ir ieviesta patriotiska tradīcija – apsveikumi 18.novembra svētkos. Šie vēlējumi Latvijas dzimšanas dienā ir nozīmīgi, jo tiek skaitīti ar izpratni par savas valsts vēsturi un notikumiem. Dažādu dzejnieku, mūziķu un mākslinieku novēlējumi Latvijas svētkos stāsta par mūsu senčiem, viņu drosmi, bez kuriem mums šobrīd nebūtu mūsu...

Continue reading

Lāčplēša dienas svinības 1. un 2. klasē

Pirmās un otrās klases izglītojamie 11. novembrī piedalījās svinīgajā pasākumā, kas veltīta Lāčplēša dienai. Pasākuma sākumā tika aizdegtas svecītes un nodziedāta Latvijas himna. Sekoja  informatīvs stāstījums ar video sižeta noskatīšanos par Lāčplēša dienas nozīmīgumu. Izglītojamie dziedāja dziesmu ”Sarkanbaltsarkans karogs plīvo”. Turpinājumā devās uz Juglas ezeru , kur izglītojamie, vēlot lai...

Continue reading

Mārtiņdienas svinības 2. grupā

2021. gada 10. novembra vakarā ar pašu darinātām maskām 2. grupas mārtiņbērni kopā ar savu audzinātāju Kristīni Saliņu ieskandināja, ierībināja Rīgas Strazdumuižas vidusskolas – attīstības centra 306. kabinetā un plašajos skolas gaiteņos Mārtiņdienu ar latviešu tautas dziesmām un tautiskajiem mūzikas instrumentiem. Mums visiem arī liels prieks un gandarījums par klases...

Continue reading