3D attēlu rīku komplekti 8. klasē

8. klasē apgūta 3D attēlu veidošana. Pašu skolēnu Iljas, Denisa, Dināra, Kristofera un Renāta iniciatīva un radoša pieeja Vizuālajā un taustāmajā mākslā uzlabo pašmācīšanās prasmes, kas noderēs pārejot uz kompetenču pedagoģiju. Apgūstot “specifiskas prasmes skolēni iegūst konkrētus rīku komplektus dzīvei un profesionālajai karjerai, ko nevar iegūt citās mācību jomās”. Skolotāja...

Turpināt lasīt

Gandarījums saņemot 1. klases skolnieka Alberta darbus

Īsts gandarījums ir saņemt 1. klases skolnieka Alberta darbus ar mammas Karīnas atbalstu. Uzdevumi bija kā ierosinājums, bet liels darbs bija jāveic mājās pašiem, jo tāds laiks – attālinātās mācības. Mamma ļoti labi orientējās metodēs un ātri uztvēra kā kopā ar Albertu apgūt specifisku rīku komplektu, kas Vizuālajā un taustāmajā...

Turpināt lasīt

7. klases skolnieka Madara darbs mācoties attālināti

7. klasē Madars bija atsaucīgs pakāpeniskai pārejai uz kompetenču izglītības pieeju. Paralēli skicēm par veco un jauno priekšmeta dizainu mācījās pielietot interneta materiālu plakāta izveidošanai par krīzes situācijas noteikumiem un mācību satura prezentācijai par Latvijas derīgajiem izrakteņiem, integrējot ar Ģeogrāfijas saturu. Skolotāja Baiba Pika   Latvijas derīgie izrakteņi Informatīvais materiāls...

Turpināt lasīt

Lidojums pretī vasarai…

Strazdumuižas saimi- skolēnus, skolotājus, tehniskos darbiniekus, vecākus- sirsnīgi sveicam mācību gadu noslēdzot! Vēlam labu veselību, daudz prieka mirkļu un skaistu lidojumu pretī vasarai! 2. klases skolniece Marta un viņas vecāki mīļu paldies saka saviem skolotājiem un visiem skolas darbiniekiem. 4. klases skolnieks Oskars saka paldies gan skolotājiem, gan visiem, kas...

Turpināt lasīt

Dmitrija darbs vizuālajā un taustāmajā mākslā

Dmitrijs (2. klase) noteikti ieguva emocionālu un estētisku pieredzi strādājot mājās ar nelielu mammas atbalstu. Domāju, ka zīmēšana ļauj Dmitrijam labāk izprast pašam sevi un pakāpeniski attīstīt savas kultūras vajadzības. Vienlaicīgi Dmitrijs mācās apgūt izteiksmes līdzekļus un pielietot krāsu un laukumu izteiksmīgumu jaunradei. Nostiprinājās atbildības sajūta par savu darbu, kas...

Turpināt lasīt