Krāsainās rokas sprādzes

RCB filiālē Strazds Projektā “Skolēnu radīts produkts” Rīgas Strazdumuižas vidusskolā – attīstības centrā tika īstenots projekts: Skolēna radīts produkts. Skola 2030 programma paredz skolēnu iepazīšanos ar biznesa principiem divos mācību priekšmetos: Dizains un tehnoloģijas un Sociālās zinības. Skolēniem iesaka radīt produktu un to testēt. Vispirms skolēni radīja skices Gan Dizains...

Continue reading

Projekts “Zinātne kosmosam”

Projekta koordinatore  skolotāja Dzintra Makarova ierosināja piedalīties Eiropas Asociācijas astronomija izglītībai izsludinātajā konkursā  Kosmosa māksla 2021. Projekta koordinatore izvēlējās tēmas un sagādāja izziņas materiālus. Sociālajās zinībās 8. un 9. klases skolēni turpināja patstāvīgi pētīt kosmosa tēmu interneta materiālos. Integrējām četrus mācību priekšmetus: Informātiku, Fiziku, Sociālās zinības, Vizuālo mākslu. Pēc  materiālu...

Continue reading

Olu izstāde

Viens no galvenajiem Lieldienu simboliem ir ola. Tāpēc, gaidot Lieldienas, metodiskajā kabinetā  tika izveidota dažādu olu izstāde. Skolēni varēja apskatīt, aptaustīt, salīdzināt pēc lieluma  un materiāla dažādas olas. Izstādi bagātināja strausu, pīļu, vistu un paipalu olas. Arī materiālu klāsts ,no kā gatavotas olas, bija tik dažāds, tās bija dažādu lielumu...

Continue reading

Lieldienu radošā darbnīca

Pasākumā “ Lieldienu radošā darbnīca” 2022.gada 13.aprīlī piedalījās  izglītojamie no  1. / 2.maz. klasēm un  C grupa ‘’Punktiņi’’. Pasākumā izglītojamie darināja darbus no papīra un plastalīna. Pēc labi padarīta darba visi sēdās pie svētku galda un mielojās ar šokolādes oliņām un tradicionālo pareizticīgo ēdienu Kuliču. Pasākumu vadīja skolotājas G.Tabaka un...

Continue reading