Karam nē!

Vienā mums visiem vajadzētu būt vienotiem un tas ir: karam – nē! Pasaule var, un tās pienākums ir apturēt karu. Karā nekad nebūs uzvarētāju, uzvarēt var tikai ar garaspēku. Arī mēs, skolēni, skolotāji un skolas darbinieki, esam kopā ar Ukrainas tautu. Šodien, 1. martā , visi pulcējāmies pie skolas ,...

Continue reading

Starppriekšmetu saikne – caurviju prasmes

Ķīmijas skolotāja Anita Baumane sadarbojas ar Vizuālās un taktilās mākslas skolotāju Baibu Piku. Apgūstot tēmu Nafta, skolēni izveidoja četras prezentācijas un sadarbībā ar skolotājām kopsavilkumus par katru apakštēmu. 9.a kl. skolēns  Ilja Slotins izveidoja informatīvu plakātu par Naftas rašanos, ķīmiskām un fizikālām īpašībām, pārstrādi un pielietošanu. Plakāts ir pielietojams gan...

Continue reading

Svētā Valentīna diena – “Sirdsbalss svētki”

Tematiskajā klases vakarā pārrunājam, Svētā Valentīna dienas vēsturi. Pārrunājam veselīga uztura nozīmi mūsu dzīvē. Skolēni piedalās konkursā – izveido sirdi no pieejamā svētku noformējuma! Pārrunas par veselīgu uzturu….. Konkursa idejas   Pasākumā piedalās: Alīna A., Vera V., Lelde Ķ., Una E., Ariana K., Artūrs K., Sandis B., Ralfs M., sk....

Continue reading

2. grupas radošā aktivitāte “Kas man dzīvē mīļš?”

Tuvojoties Valentīna dienas svētkiem, 2022. gada janvāra beigās un februāra pirmajā nedēļā mūsu 2. grupas bērni kopā ar savu audzinātāju Kristīni Saliņu ir laikus sākuši veidot 306., 305.A un 308. kabinetu durvju dekoratīvi estētisko noformējumu atbilstoši gaidāmo svētku tematikai. 2022. gada 2. un 3. februāra pēcpusdienās 306. kabinetā kopā ar...

Continue reading