Tikšanās ar grāmatas “Mans draugs Mārtiņš Freimanis” autori Daigu Mazvērsīti

30. janvārī skolā notika tikšanās ar muzikoloģi Daigu Mazvērsīti. Viņa ir sarakstījusi grāmatu par mūžībā aizgājušo dziedātāju Mārtiņu Freimani, Mūsu skolas audzēkņi savukārt divas reizes ir veidojuši uzvedumus ar viņa dzeju no krājuma “Zālīte truša dvēselei”, kā arī rakstījuši esejas par viņu. Tāpēc arī esam pieminēti grāmatā un saņēmuši to...

Turpināt lasīt

Izteiksmīgās runas konkurss “Tinam dzeju kamolā”

30. janvārī sākumskolas un “C” klašu skolēni tina dzeju kamolā. Ar saviem jaukajiem priekšnesumiem iepriecināja un pārsteidza žūriju, klausītājus. Radoši, priecīgi, drosmīgi, tēlaini, talantīgi skanēja dzejoļi skolēnu izpildījumā. Satīt dzeju kamolā skolēniem palīdzēja pasākuma organizatores un vadītājas skolotājas Dzintra Pokule, Airita Buša un skolēnu klašu audzinātājas. Konkursa foto galerijā

Turpināt lasīt

Lasi un vērtē

2019. gada 22. janvāra pēcpusdienā Strazdumuižas internātvidusskolas 220. kabinetā pulcējās mūsu 1., 2., 3., 4. klašu (1. un 2. grupas) audzēkņi kopā ar savu 1. grupas audzinātāju Kristīni Saliņu un 2. grupas audzinātāju Daci Izotovu uz bērnu lasīšanas veicināšanas programmas ,,Lasi un vērtē” ietvaros pasākumu Latvijas Neredzīgo bibliotēkas darbinieces Valdas...

Turpināt lasīt

1991. gada barikāžu aizstāvju atceres dienas koncerts “ Sirds ticēt grib”

Mūsu izglītojamie 20. janvārī apmeklēja koncertu Rīgas Doma baznīcā, kas bija veidots katram, kas piedzīvojis vai iepazinis barikāžu laiku. Kādam tas saistās ar kopības sajūtu pie ugunskurs, kādam ar dziesmām, kas glabātas sirdī, aizstāvot Latviju. Koncertprogrammā izvēlētās Imanta Kalniņa, Mārtiņa Brauna, Jāņa lūsēna dziesmas stiprina brīvības alkas un aicina uz...

Turpināt lasīt

Sniega diena

„Diena jauku jaukā, Laukā! Visi laukā! Snigu, snigu, snigu, Kā sniedziņš snieg! Kājas stigu, stigu Sniedziņā stieg. (Rainis) 17. janvārī 1. un 2./3.klases skolēni priecājās par ziemu. Skolēni veidoja stāstījumu par ziemu, attēloja ziemu zīmējumos, klausījās pasaku par ziemu un ,protams, devās ārā baudīt sniegu un īstus ziemas priekus. Bērni...

Turpināt lasīt