Mēs lepojamies

Garās brīvdienas aizsteigušās ar vēja spārniem, priekiem, lietiem, un pat karstām dienām…2020.gada 1.septembris jau aiz muguras, smaidot par tikšanos atkal skolā. Vēlos uzslavēt ,,Cipariņu ‘’ klases skolēna Vladislava Gorškova veikumu vasarā, kad ir tapušas 3 grāmatas ar vienotu nosaukumu ,,MANA MĪĻĀKĀ VASARA”. Piedzīvojumus un pārdzīvojumus katru dienu Vladislavs ir dokumentējis...

Turpināt lasīt

Zinību diena
2020. gada 1. septembris

1. septembrī – Zinību dienā, visi skolēni, pedagogi, vecāki pulcējās skolas pagalmā, lai, kā ierasts ar svinīgu brīdi uzsāktu jauno mācību gadu. Ar aplausiem un sirsnīgiem sveicieniem tika sagaidīta 12 .klases skolniece Milēna un 1. klases skolēni, kuri uzsāk mācības mūsu skolā. Pēc Valsts himnas klātesošajiem apsveikuma vārdus veltīja mūsu...

Turpināt lasīt

3D attēlu rīku komplekti 8. klasē

8. klasē apgūta 3D attēlu veidošana. Pašu skolēnu Iljas, Denisa, Dināra, Kristofera un Renāta iniciatīva un radoša pieeja Vizuālajā un taustāmajā mākslā uzlabo pašmācīšanās prasmes, kas noderēs pārejot uz kompetenču pedagoģiju. Apgūstot “specifiskas prasmes skolēni iegūst konkrētus rīku komplektus dzīvei un profesionālajai karjerai, ko nevar iegūt citās mācību jomās”. Skolotāja...

Turpināt lasīt

Gandarījums saņemot 1. klases skolnieka Alberta darbus

Īsts gandarījums ir saņemt 1. klases skolnieka Alberta darbus ar mammas Karīnas atbalstu. Uzdevumi bija kā ierosinājums, bet liels darbs bija jāveic mājās pašiem, jo tāds laiks – attālinātās mācības. Mamma ļoti labi orientējās metodēs un ātri uztvēra kā kopā ar Albertu apgūt specifisku rīku komplektu, kas Vizuālajā un taustāmajā...

Turpināt lasīt

7. klases skolnieka Madara darbs mācoties attālināti

7. klasē Madars bija atsaucīgs pakāpeniskai pārejai uz kompetenču izglītības pieeju. Paralēli skicēm par veco un jauno priekšmeta dizainu mācījās pielietot interneta materiālu plakāta izveidošanai par krīzes situācijas noteikumiem un mācību satura prezentācijai par Latvijas derīgajiem izrakteņiem, integrējot ar Ģeogrāfijas saturu. Skolotāja Baiba Pika   Latvijas derīgie izrakteņi Informatīvais materiāls...

Turpināt lasīt